No.129 ดึงศักยภาพลูกน้องได้ด้วยการโค้ช

No.129 

ดึงศักยภาพลูกน้องได้ด้วยการโค้ช

หัวหน้างาน หรือผู้จัดการจะมีหน้าที่หลักอยู่ 2 อย่างคือ 1.ทำงานที่รับมอบหมายมาให้เสร็จ 2.พัฒนาลูกน้องให้เก่งขึ้น แต่หัวหน้าส่วนใหญ่ก็จะยุ่งมุ่งแต่งาน จนหลงลืมการดูแลลูกน้องไป

หัวหน้ามีหลายระดับ 

ต่ำสุด – ดุด่า วิจารณ์ สั่งการ ทั้งงานและคน

ธรรมดา – สอนงาน ให้ทำงานสำเร็จเป็นเรื่องๆ

ขั้นเทพ – โค้ชคน ดึงศักยภาพคนออกมาทำงานได้ไม่รู้จบ

การโค้ช จะมุ่งไปที่ความเป็นไปได้ในอนาคต ไม่จ้องความผิดพลาดที่ผ่านมา 

การโค้ช จะช่วยให้ผู้รับการโค้ชเกิดการตระหนักรู้ในตัวเอง(self-awareness) ความรับผิดชอบในตัวเอง(self-responsibility) และความเชื่อในตัวเอง(self-belief)

การโค้ช ช่วยให้ผู้รับการโค้ชเป็นอิสระจากความกลัว ทำให้เกิดความกล้า ยืดหยุ่น และตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น

การโค้ช จะช่วยดึงพลัง ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวผู้รับการโค้ชให้ปรากฎออกมา ทำให้เขาเห็นถึงคุณค่าและความหมายในตัวเอง เสริมพลัง และสร้างความมั่นใจให้ลุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเอง

การโค้ช เป็นทั้ง ศาสตร์ และ ศิลป์

ศาสตร์ เริ่มง่ายๆด้วย “การตั้งคำถาม” จาก GROW Model

What do you want? – Goal (เป้าหมาย)

What is happening? – Reality (ความจริงตอนนี้)

What could you do? – Options (ทางเลือกต่างๆ)

What will you do? – Will (แผนที่จะทำ)

ศิลป์ เริ่มที่การฝึกทักษะ “การฟังอย่างลึกซึ้ง” Deep listening

การโค้ช เป็นทักษะที่ต้องผ่านการฝึกฝนอยู่บ่อยๆ อาจใช้เวลาสั้นๆเพียงแค่ 10 นาที หรือยาวนานเป็นชั่วโมง ต้องใช้ความเพียรพยายาม ร่วมด้วยความเมตตากรุณา ผลลัพธ์ที่ได้จะมหาศาล คือ ได้ทั้งงานได้ทั้งคน ตอบโจทย์ “งานได้ผล คนเป็นสุข” ครับ

รักจากหมอคิม

13 กุมภาพันธ์ 2562