No. 134 เติมพลังให้กับชีวิต

No. 134

เติมพลังให้กับชีวิต

Tom Rath นักวิจัยชาวอเมริกัน นักเขียนหนังสือขายดีระดับโลก ได้นำเสนอผลงานวิจัยอันเป็นที่มาของ กุญแจสำคัญ 3 ดอกในการที่จะไขเข้าไปเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเรา

1. Meaning – ค้นหาหรือสร้างความหมายของงานที่กำลังทำอยู่: ยิ่งถ้าตรงกับจุดแข็ง ความชอบ รวมทั้งได้ตอบสนองความต้องการของผู้คนด้วยแล้ว พลังชีวิตก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

2. Interactions – สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คน: โดยเฉพาะกับคนสำคัญในชีวิต

3. Energy – สุขภาพของเราต้องมาก่อน: ดูแลสุขอนามัยในเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย และการนอน

เพื่อนๆลองสำรวจดูนะครับว่า ตอนนี้พลังชีวิตเราเต็มอยู่หรือเปล่า ถ้ายังพร่องอยู่ก็ให้ใช้กุญแจ 3 ดอกนี้ ไขเข้าไปเต็มได้เลยครับ

รักจากหมอคิม

27 กุมภาพันธ์ 2562

#เติมพลังให้กับชีวิต