No. 135 ชีวิตที่เจริญ เติบโต และงดงาม

No. 135

ชีวิตที่เจริญ เติบโต และงดงาม

คนส่วนใหญ่ให้นิยามความสำเร็จอยู่ 2 เรื่องคือ “เงินกับอำนาจ” แต่ Arianna Huffington นักธุรกิจและนักเขียน ชาวอเมริกันเชื้อสายกรีก ให้นิยามใหม่ว่า ความสำเร็จคือ ชีวิตที่เจริญ เติบโต และงดงาม อันประกอบด้วย

1. การมีสุขภาวะ(well-being) – การมีสุขภาพที่ดี ไม่เครียด นอนเพียงพอ ทำสมาธิ

2. การมีปัญญา(wisdom) – รู้จักโลกภายในตัวเอง เรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น(growth mindset)

3. การสร้างความประหลาดใจ(wonder) – ค้นหา ตื่นตา ประหลาดใจ กับสถานการณ์ต่างๆ มุ่งสู่ธรรมชาติ เข้าหาศิลปะ

4. การเป็นผู้ให้(giving) – มอบความเมตตา กรุณา ให้กับทุกคน

สิ่งที่ขวางกั้นการเจริญเติบโตของชีวิตเราก็คือ ชีวิตที่เร่งรีบ และชีวิตที่มีแต่งาน

เปลี่ยนมุมมองเรื่องความสำเร็จเสียใหม่ นำพาชีวิตไปสู่ความเจริญเติบโต แล้วพบกับความสุขที่แท้จริง

รักจากหมอคิม

28 กุมภาพันธ์ 2562

#ชีวิตที่เจริญเติบโต

#ชีวิตที่งดงาม