No. 136 เก่งขั้นเทพ

No. 136

เก่งขั้นเทพ

Robert Greene นักเขียนชาวอเมริกัน วุฒิการศึกษา BA in classical studies จาก U. Of Wisconsin เขียนหนังสือขายดีระดับโลกหลายเล่ม เคยทำงานมามากกว่า 80 อาชีพ เขาเล่าถึงหนทางสู่ความเก่งเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง ที่สามารถทำได้ทุกคน โดยไม่เกี่ยวกับเรื่องพรสวรค์ ดังนี้

1. เลือกสิ่ง(งาน)ที่ใช่ตัวเรา – ฟังเสียงเรียกภายใน ไม่เอาอย่าง เลียนแบบ ฟัง เชื่อผู้อื่น

2. หางานที่ให้โอกาสฝึกฝนเรียนรู้ – เลือกงานที่ได้เรียนรู้ มากกว่าค่าตอบแทน

3. มองหามอบตัวกับครูผู้เชี่ยวชาญ – เรียนรู้ฝึกฝนจากครูให้มากที่สุด

4. ดึงศักยภาพภายในออกมา – เปิดใจ กล้า ท้าทาย ลองทำสิ่งใหม่ในแบบเฉพาะของเรา

5. ฝึกฝนอย่างหนักต่อเนื่องจนเป็นอัตโนมัติ – กายใจประสานสอดคล้องเป็นหนึ่ง(flow state)

สรุป: ความเก่งเป็นเรื่องของพรแสวง ที่ฝึกฝนกันได้ หาให้เจอสิ่งที่ใช่ตัวเรา หาครู ฝึกฝน… พลิกแพลง ฝึกฝน… แล้วก็จะค่อยๆเก่งไปเรื่อยๆครับ

รักจากหมอคิม

1 มีนาคม 2562

#เก่งขั้นเทพ