No. 139 ผู้นำที่เก็บตัว(ไม่ชอบสังคม)

No. 139

ผู้นำที่เก็บตัว(ไม่ชอบเข้าสังคม)

เรามักจะเห็นภาพของผู้นำในลักษณะที่สังคมเก่ง พูดเก่ง กล้าแสดงออก แล้วผู้นำที่เป็นพวกเก็บตัว ไม่ชอบสังคมมีไหม คำตอบคือ มี และสามารถเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

Jennifer Kahnweiler โค้ชผู้โด่งดังในเรื่องการโค้ชผู้บริหารระดับสูง ได้แนะนำเหล่าผู้นำที่ชอบเก็บตัว ให้ดึงศักยภาพส่วนดีของตัวเองออกมาใช้

1. ความสามารถในการฟัง

2. ทักษะในการสังเกต

3. การเลือกใช้คำพูด

4. การพูดคุยในเรื่องที่ลึกซึ้ง

5. การให้เวลากับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน

6. การพูดคุยหรือโค้ชลูกน้องแบบตัวต่อตัว

สิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มก็คือ การเปิดเผยตัวมากขึ้นอีกสักหน่อย

1. ทำ networking websites เป็นช่องทางในการสื่อสาร เผยตัว สังคม

2. ฝึกการพูดในที่สาธารณะ(public speaking) เพื่อลดความกลัวและความกังวล

ผู้นำที่เก็บตัว เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วน่าดีใจนะครับ ว่าเรามีศักยภาพในตัวอีกมากมาย ดึงมันออกมาใช้ และฝึกเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อย ก็สามารถเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบได้เลยครับ

รักจากหมอคิม

7 มีนาคม 2562