No. 144 รู้ไหม “ทำไม” เราใช้ชีวิตแบบนี้

No. 144

รู้ไหม “ทำไม” เราใช้ชีวิตแบบนี้

ถ้าเราตอบคำถามที่กล่าวมานั้นไม่ได้ ไม่ชัดเจน หรือยังไม่พอใจ ชีวิตเราก็จะดำเนินแบบนั้นไปเรื่อยๆ เอื่อย เฉื่อย ไร้พลัง ตามยถากรรม หรือตามๆกัน ขาดซึ่งแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ชีวิตซึมเศร้า ไร้ความหมาย อยู่ไปวันๆ 

Simon Sinek, David Mead, Peter Docker นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาวะผู้นำองค์การ และที่ปรึกษาทางธุรกิจ แนะนำให้เราหาให้ได้ว่า “ทำไม”(why) เราจึงใช้ชีวิตแบบนั้น เราทำมันไปเพื่ออะไร ซึ่งจะช่วยให้เรารู้ถึงจุดหมายหรือคุณค่าของชีวิต และจดจ่อกับคุณภาพชีวิตของเราได้ดีขึ้น

เริ่มจากลองทบทวนชีวิตในอดีต ดูว่าสิ่งที่เราทำๆไปนั้น แท้จริงแล้วมันมีความหมายอะไรกับเรา

หรือตั้งคำถามกับตัวเอง ว่าในอนาคต เราต้องการทำอะไร และทำไมเราถึงอยากทำสิ่งนั้น

สิ่งเหล่านี้เราสามารถจัดเป็น group workshop หรือ หาโค้ชมืออาชีพมาช่วยแบบตัวต่อตัว

องค์กรก็สามารถนำขบวนการนี้ ไปใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์

เมื่อทราบว่าทำไมต้องทำแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนมองหาว่าจะทำ “อย่างไร”(how) รู้ how ทั้งของเพื่อนในทีมและของเรา

คำถามว่า “อย่างไร” จะช่วยให้เรายืดขยายความสามารถและศักยภาพของเราให้กว้างออกไป

การบอกกับผู้อื่นว่า “ทำไม” เราถึงทำสิ่งนั้นๆ นอกจากช่วยให้เราคมชัดกับสิ่งนั้นแล้ว ยังช่วยให้เรามั่นคงกับสิ่งที่เราตั้งใจนั้นมากขึ้น

อย่าลืมนะครับเพื่อนๆ ตั้งคำถามว่า “ทำไม” และ “อย่างไร” กับชีวิตตัวเองบ่อยๆ แล้วชีวิตเราจะมีจุดหมาย เราจะเห็นคุณค่าของชีวิต แล้วเราจะมีพลังในการจดจ่อกับการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นครับ

รักจากหมอคิม 

15 มีนาคม 2562