No. 145 ฉีกตัวเอง ก่อนจะถูกฉีก

No. 145

ฉีกตัวเอง ก่อนจะถูกฉีก

เทคโนโลยีไปเร็วมาก การเปลี่ยนแปลงธรรมดา(change) ก็ยังถูกเปลี่ยนไปเป็นการเปลี่ยนรูปแบบสิ้นเชิง(disruption) เรียกว่า ตายหรือสูญพันธุ์ไปเลย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในอาชีพการงานและการดำเนินชีวิต

Whitney Johnson นักคิด นักเขียน นักลงทุนสถาบัน ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน Rose Park แนะนำให้เราฉีกคราบเดิมของตัวเอง เพื่อพร้อมรับมือกับมัน – disruption !

1. ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ไม่กลัว ความเสี่ยง ตราบใดที่ยังสามารถรับมือกับความเสี่ยงนั้นได้

2. หาให้เจอว่าอะไรคือ จุดแข็งที่มีความแตกต่าง(distinctive strength)ในตัวเรา และใช้มันเพื่อตอบสนองความต้องการที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบ(unmet need)ของผู้คน

3. ไม่กังวลกับ ข้อจำกัด ทั้งเรื่องการเงินและประสบการณ์ มองมันเป็นโอกาสในการดึงศักยภาพตัวเองออกมา

4. อย่าหลงติดกับดักกับ ความเก่ง แบบเดิมๆ รับฟังความรู้ความคิดเห็นจากแหล่งอื่นให้มากๆ

5. ในบางครั้งต้องรู้จัก “ช้า ถอยหลัง เลิก” เพราะมันจะสร้างจังหวะก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องและมั่นคง

6. ไม่กลัว ความล้มเหลวเพราะมันคือความจำป็นบนเส้นทางที่จะนำไปสู่ควาสำเร็จอันยิ่งใหญ่

7. ปลุกจิตวิญญาณของ “ความอยากรู้อยากเห็น การเป็นนักสำรวจ” อยู่ตลอด เพื่อมองหาโอกาสและความแปลกใหม่ให้กับชีวิต

ยอมรับในความเป็นอนิจจัง ตัดอัตตาทิ้ง อยู่กับปัจจุบัน และท้าทายตัวเองเอยู่สมอ เเล้วเราก็จะเจ็บตัว(ถูกฉีก)น้อยลงครับ

รักจากหมอคิม 

17 มีนาคม 2562