No. 146 งานได้ผล เพราะคนเป็นสุข

No. 146

งานได้ผล เพราะคนเป็นสุข

Shawn Achor ได้นำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับความสุขจาก Havard ที่ใช้เวลาถึง 12 ปี พบว่า “ความสามารถในการสร้างอารมณ์ที่เป็นบวก ทำให้มนุษย์เรามีความสุข และเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและชีวิต” – Positive Psychology ซึ่งประกอบไปด้วย 7 หลักการด้วยกัน

1. ความสุขสร้างความได้เปรียบ: การมีความสุขเล็กๆน้อยๆ เช่น การมีอารมณ์ที่ดีจากการพูดคุย การได้ออกไปทำกิจกรรมเล็กๆ ดูหนังวิดีโอตลก หรือนั่งสมาธิสั้นๆ เมื่อได้ทำบ่อยๆ ก็สามารถทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้

2. สร้างกรอบความคิดบวกให้สมอง: ถ้าเราส่งกรอบความคิดบวกให้สมอง สมองก็จะรับรู้ และหลั่งสารเคมีสมองที่เป็นบวกออกมา นำพาให้ชีวิตเราเป็นบวกตามไปด้วย

3. สร้างประสบการณ์บวกให้กับสมอง: เช่น คบกับกลุ่มคนที่คิดบวก เขียนสิ่งดีๆ 3 สิ่งในชีวิตทุกวัน

4. มองเห็นเรื่องดีในเรื่องร้าย(Fall up): มองเห็นโอกาสในวิกฤต มองเห็นการเรียนรู้ในความผิดพลาด

5. จดจ่อกับสิ่งที่เราควบคุมได้: ไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เหนือการควบคุมของเรา หรืออาจขยายอำนาจควบคุมของเราให้มากขึ้น

6. สร้างนิสัยดีเล็กๆ: ด้วยการเพิ่มความยากในการทำนิสัยไม่ดี ลดอุปสรรคและเพิ่มความสะดวกในการทำนิสัยดี และเริ่มสร้างนิสัยดีขนาดเล็กๆก่อน

7. หาพลังสนับสนุนจากสังคมรอบตัว: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบตัว จะช่วยให้มีความสุขและทำงานได้ดีขึ้น

เมื่อเราได้ทำตามหลักการ 7 ข้อนี้แล้ว เราก็จะพบกับความสุขมากขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลเหนี่ยวนำไปให้คนรอบตัวเรามีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความสุขตามไปด้วย และจะส่งผลต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ต่อไปถึงคนอื่นๆได้อีกมากมาย (ripple effect)

เนื่องจากวันนี้เป็น International Day of happiness ขอส่งบทความนี้มาอวยพรให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะครับ

รักจากหมอคิม

20 มีนาคม 2562