No.147 น่ารู้เกี่ยวกับ “ความสำเร็จ”

No. 147

น่ารู้เกี่ยวกับ “ความสำเร็จ”

Eric Barker ได้เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับ “ความสำเร็จ” จากข้อมูลทางสถิติและงานวิจัย ซึ่งได้รับความสนและลงตีพิมพ์ในวรสารชื่อดังมากมาย

1. ความสำเร็จมักเป็นเรื่องของการ “แหกกฏ” มากกว่า “ตามกฏ”

2. ความสำเร็จมักเป็นเรื่องของ “ความหลงใหลส่วนตัว” มากกว่า “ตามสังคม”

3. คนดีอาจไม่ประสบความสำเร็จเสมอไป คือมีทั้งสำเร็จสุด และแย่สุด

4. “ชีวิตที่มีความหมาย” จะนำไปสู่ความมุมานะพยายามและความสำเร็จ

5. คนสังคมเก่ง(extrovert)มักสำเร็จในเรื่องธุรกิจ คนเก็บตัว(introvert)มักสำเร็จในความเชี่ยวชาญ

6. ความเชื่อมั่นตนเอง นำไปสู่ความสำเร็จ แต่ถ้ามีมากเกินก็จะนำไปสู่คุณลักษณะที่ไม่ดี เช่น เห็นแก่ตัว โกหก หลอกลวง ดูถูกผู้อื่น

7. การทำงานหนัก อย่างเดียวอาจไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จเสมอไป การมีครูชี้แนะจะช่วยดึงศักยภาพให้ก้าวข้ามขีดจำกัด นำไปสู่ความสำเร็จ

เป็นมุมมองเรื่องความสำเร็จที่น่าสนใจมากเลยครับ

รักจากหมอคิม

21 มีนาคม 2562