No. 149 สร้างอารมณ์บวก สร้างความสุข

No. 149

สร้างอารมณ์บวก สร้างความสุข

Barbara L. Fredrickson ศาสตราจารย์จิตวิทยา แห่ง U.of North Carolina ได้เล่าเรื่องผ่านงานวิจัย ที่บอกถึงวิธีการสร้างอารมณ์บวกให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะส่งผลให้เรามีทัศนคติต่อการมีชีวิตที่ดี นำชีวิตเราให้เดินต่อไปข้างหน้า สร้างความสุขและความสำเร็จให้เกิดขึ้นในชีวิต

แต่เนื่องจากพื้นฐานของมนุษย์และสภาพแวดล้อม จึงทำให้มนุษย์มักจะมีอารมณ์ลบ(กลัว วิตก กังวล หวาดระแวง โกรธ…) มากและรุนแรงกว่าอารมณ์บวก(รัก สงบ ขอบคุณ ความหวัง สนุก ภูมิใจ….) ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องสร้างอารมณ์บวกให้มีปริมาณมากกว่าอารมณ์ลบในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 3:1(positivity emotion ratio) เราจึงจะสามารถสร้างความสุขให้มีเพิ่มมากขึ้นได้ (คนทั่วไปมี 2:1 คนซึมเศร้ามีน้อยกว่า 1:1)

วิธีการเพิ่ม Positivity Emotion Ratio:

1. สร้างนิสัยที่ทำแล้วเรารู้สึกดี: เช่น ออกกำลังกาย เดินเล่น ทานอาหารอร่อย ทำงานอดิเรกที่ชอบ คุยกับเพื่อนรัก….

2. เขียนบันทึกประจำวัน: สำรวจความรู้สึกของเราว่าอันไหนเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นบวก และมันมาได้อย่างไร เพื่อนำไปสร้างให้เป็นนิสัย เขียนขอบคุณสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีให้ได้วันละ 3-5 เรื่อง

3. ฝึกกิจกรรมเจิญสติ(Mindfulness): มีสติอยู่กับปัจจุบันในพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก จะช่วยทำให้เราเกิดความรู้สึกตัว(awareness) สามารถควบคุมอารมณ์ลบไม่ให้ขยายตัวออก เบาบางลง รวมทั้งสร้างให้มีอารมณ์บวกได้มากขึ้น

4. ฝึกสมาธิ(Concentration meditation): การทำสมาธินอกจากช่วยให้เรามีพลังสติเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เราใช้ชีวิตช้าลง อยู่กับอารมณ์บวกในปัจจุบันได้มากขึ้น ฝึกเป็นประจำทุกวันครั้งละอย่างน้อย 5 นาที เช้า-ก่อนนอน

เพื่อนๆครับ ความทุกข์ไม่ต้องหา มันมาเอง แต่ความสุขนั้นต้องสร้างขึ้น ด้วยการสร้างอารมณ์บวกให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้มากๆครับ

รักจากหมอคิม

30 มีนาคม 2562