No. 150 จดจ่อตั้งใจกับงาน

No. 150

จดจ่อตั้งใจกับงาน

ในโลกเทคโนโลยีปัจจุบัน เรามักจะถูกดึงความสนใจออกไป(distraction)จากงานที่เราตั้งใจจะทำ หรือเราก็มักจะทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกัน(multitasking) ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ล้วนทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานเราต่ำลง แต่เราก็แก้ไขมันไม่ได้สักที

Cal Newport อาจารย์ computer science แห่ง Georgetown U. ได้แนะนำหลักการที่ช่วยให้เราสามารถจดจ่อกับงานที่เราทำได้ทีละเรื่อง เพื่อเพิ่ม productivity ดังนี้

1. The monastic approach: ทำตัวเหมือนพระ ตัดสิ่งกวนใจออกจากตัวไปให้หมด

2. The bimodal approach: กำหนดเวลายาวที่เราจะจดจ่อกับงานอย่างเต็มที่ ส่วนเวลาที่เหลือให้เป็นเวลาอิสระ

3. The rhythmic approach: กำหนดเวลางานเป็นบล๊อกๆ เช่น บล๊อกละ 30-90 นาที

4. The journalistic strategy: ดึงเวลาว่างที่กระจัดกระจายในแต่ละวัน มาจัดให้เป็นเวลาที่สามารถจดจ่อกับงานได้

นอกจากนี้ยังต้องหาตัวช่วยที่จะทำให้เรามีพลังในการจดจ่อกับงานได้มากขึ้น คือ

1. หาพื้นที่ส่วนตัว ปราศจากการรบกวน (define your space)

2. ตัดสิ่งรบกวน (define boundaries) เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต

3. เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เช่น ออกกำลังกายเบาๆ อาหาร กาแฟ เป็นต้น

และเมื่อเราสามารถจัดเวลาจดจ่อกับงานได้แล้ว เราก็ต้องจัดเวลากับสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราด้วย เช่น อ่านหนังสือ ออกกำลังกาย ใช้เวลากับครอบครัว เพื่อน เป็นต้น

หวังว่าเพื่อนๆจะได้จัดเวลาใช้ชีวิตทำในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเต็มที่นะครับ

รักจากหมอคิม

16 เมษายน 2562