No. 153 เคล็ดลับความสำเร็จที่เหล่ากูรูอยากบอก

No. 153

เคล็ดลับความสำเร็จที่เหล่ากูรูอยากบอก

Tim Ferris ได้ทำการสัมภาษณ์ที่ปรึกษา ผู้ประสบความสำเร็จ ผู้นำระดับโลก ว่าพวกเขาเหล่านั้นมีเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างไรที่นำพาพวกเขาให้ไปสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการ

1. อ่านหนังสือดี ที่ชี้นำและสร้างแรงบันดาลใจ

2. เรียนรู้จากความล้มเหลว ใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง

3. ลงทุนในตัวเอง เช่น ทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ภาษา สุขภาพกาย สุขภาพจิต เป็นต้น

4. พัฒนาตัวเองด้วยการ อยู่ในสังคมชุมชนที่ทำเรื่องที่เราสนใจ จัดสิ่งสำคัญในชีวิตให้มาก่อน มองโลกในมุมที่ต่างจากคนอื่น

5. กล้าปฏิเสธผู้อื่น และมีเวลาให้กับตัวเอง

6. จดจ่อทุ่มเทกับสิ่งที่เรารักในปัจจุบัน อย่ากลัวกับอนาคต

7. อย่าหลงเชื่อกระแสตามๆกัน เป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุด

8. ทำดีและให้คุณค่ากับตัวเองและผู้อื่น

ขอให้เพื่อนๆพบกับความสำเร็จในแบบที่ฝันนะครับ

รักจากหมอคิม

28 เมษายน 2562