No.155 สาส์นจากเทพโอริน

No.155

สาส์นจากเทพโอริน

ซาเนยา โรมานซ์ เกิดญาณทัศนะ(การหยั่งรู้)ขณะทำสมาธิ ซึ่งอาจเรียกว่า การรับสาส์น ฟ้าทำนาย การเชื่อมต่อกับตัวตนขั้นสูงหรือจิตจักรวาล ส่วนเธอเรียกผู้นำทางนี้ว่า “โอริน” บรมครูผู้ทรงปัญญา และนี่คือ “คำสอนจากโอริน”

1. รู้จักธาตุแท้ของตนเอง เป็นตัวเอง มอบความรักเมตตาและความเบิกบานให้กับตัวเอง

2. ทิ้งอดีตที่เลวร้าย สร้างจินตนาการและคุยกับตัวเองที่ดีในอนาคต

3. หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น หยุดให้ร้ายหรือควบคุมผู้อื่น จงเมตตา และให้อภัย

4. เคารพตนเอง นับถือตนเอง เห็นคุณค่าตนเอง ซื่อสัตย์กับตนเอง

5. ขัดเกลาอัตตา ไม่ทะนงหรือถ่อมตนจนเกินไป เข้าถึงธาตุแท้ของตนเอง

6. รู้จัก ยอมรับ และโอบกอดทุกตัวตนในตัวเรา เพราะเรามีหลายบุคลิกภาพในตัวเอง

7. เปิดรับ และร้องขอสิ่งดีๆที่เราต้องการจากจักรวาล ใช้กฎแห่งแรงดึงดูด

8. เห็นคุณค่า และขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเรา ด้วยการพูดและการเขียนบันทึก

9. หมั่นเข้าหาความสงบภายใน ความนิ่ง เงียบ ลดความพอใจทางวัตถุ เข้าถึงธรรมชาติ ทำสมาธิ

10. ใช้ชีวิตด้วยความกระจ่างแจ้งใน จุดมุ่งหมายชีวิต ความตั้งใจ แรงจูงใจ ข้อตกลง และการสื่อสาร

11. ใช้ชีวิตด้วยความกลมกลืนระหว่าง ธาตุแท้ ความคิด ร่างกาย ความรู้สึก และจิตวิญญาณ

เพื่อนๆครับ การใช้ชีวิตอย่างมีสติและสัมปชัญญะ รู้แน่ชัดว่าเราต้องการอะไรจริงๆในชีวิต เราเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไร การกระทำของเราจะค่อยๆเปลี่ยนไป ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และในแบบที่เราต้องการ

ขอให้เพื่อนๆโชคดี มีความสุขกับชีวิตที่เลือกนะครับ

รักจากหมอคิม

18 พฤษภาคม 2562