No. 158: 6 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูง

No. 158

6 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูง

Brendon Burchard โค้ชด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ได้นำเสนออุปนิสัย 6 ประการ ที่เมื่อฝึกฝนเเล้ว จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในชีวิตได้จริง

1. ค้นหาความชัดเจน(Seek clarity): ตัวเอง-คุณลักษณะ ความเก่ง, บริบทรอบตัว-สังคม, เป้าหมาย-งาน ชีวิต

2. เสริมสร้างพลังให้กับชีวิต(Generate energy): ออกกำลังกาย คิดและมองโลกในด้านบวก

3. เสริมแรงกระตุ้นจากภายนอก(Raise necessity): ทำเพื่อผู้อื่น ทำเพื่อสังคม ทำเพื่อโลก

4. จดจ่อกับงานที่สำคัญและให้คุณค่าก่อนเสมอ(Increase productivity): ลดตัวกวน วางแผนและจดจ่อจนสำเร็จ

5. เสริมพลังให้ทีม(Develop influence): ชื่นชม ให้กำลังใจทีมงาน ขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ

6. กล้าเสี่ยงและทำสิ่งที่ท้าทาย(Demonstrate courage): ออกจากพื้นที่เดิม เปิดตัวสู่โลกภายนอก มองหาโอกาสใหม่

ถ้าเพื่อนๆอยากทำอะไรได้มากมายในชีวิต ก็ลองฝึกอุปนิสัย 6 ข้อนี้กันได้เลยครับ

รักจากหมอคิม

8 กรกฎาคม 2562