No. 161 กล้าที่จะถูกเกลียด(2)

No. 161

กล้าที่จะถูกเกลียด(2)

เล่มนี้จัดว่าเป็นเหมือน “เข็มทิศ” ที่ช่วยนำทางไปสู่เป้าหมายที่แนะนำไว้ในเล่มแรก คือ “การดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข”

1. มอง ยอมรับ และเคารพ “ความเป็นมนุษย์ที่แตกต่าง”

คนบนโลกนี้ล้วนแตกต่างกัน เราสามารถเข้าใจและมีความรู้สึกร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยการจินตนาการถึงสิ่งที่เขาเห็น จินตนาการถึงสิ่งที่เขาได้ยิน และจินตนาการถึงสิ่งที่เขารู้สึก

2. ถามตัวเองว่า “จากนี้ไปจะทำอะไรอย่างไร”

ใช้ชีวิตแบบไปข้างหน้า ไม่พร่ำเพ้อถึง “คนอื่นเลวร้าย” หรือ “เราช่างน่าสงสาร”

3. เข้าใจถึง “เป้าหมายของพฤติกรรมที่ก่อปัญหา”

พฤติกรรมที่ก่อปัญหา ล้วนมีเป้าหมายที่ค่อยๆก่อตัวและรุนแรงขึ้น เรียงตามลำดับดังนี้ “ต้องการการชื่นชม” “เรียกร้องความสนใจ” “ช่วงชิงอำนาจ” “แก้แค้น” และ “แสดงให้เห็นว่าไร้ความสามารถ”

4. กล้าที่จะ “เป็นตัวเอง”

วิธีใช้ชีวิตที่ดีที่สุดคือ “การเป็นตัวเอง” เป็นแค่คนธรรมดาทั่วไป ไม่ต้องเป็นคนพิเศษ ไม่ต้องให้ใครมาชื่นชม ไม่ต้องให้ใครมาสนใจ ไม่ต้องการมีอำนาจเหนือใคร เพียงเท่านี้ชีวิตเราก็มี “คุณค่า” และมี “ที่ทาง” ของตัวเองในสังคมเสมอ

5. ความสัมพันธ์กับผู้คนอยู่ที่ “ความเชื่อใจ”

ถ้ารักตัวเองไม่เป็น ก็จะรักคนอื่นไม่เป็น และถ้าไม่สามารถเชื่อใจตัวเองได้ ก็จะไม่สามารถเชื่อใจคนอื่นได้ และเมื่อสามารถเชื่อใจคนอื่นได้ ก็เท่ากับเราให้ความเคารพและยอมรับในความเป็นตัวเขา ไม่ยัดเยียดความเห็นหรือความต้องการของเราไปให้เขา ความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้น

6. กล้าที่จะ “รัก” เขาก่อน

ความรักไม่ใช่เรื่องของพรหมลิขิต ไม่ต้องมัวรอให้มีคนมารัก แต่ต้องเป็นฝ่ายรักใครสักคนด้วยความตั้งใจก่อน และไม่ต้องสนใจว่าเขาจะคิดอย่างไรกับเรา

ชีวิตนี้แสนสั้นนะครับ เราจะตายจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ไม่รู้ แต่การใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความหมายและมีความสุข น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องการ ดังนั้นเพื่อนๆครับขอให้เรา “รักคนอื่น พึ่งพาตัวเอง และเลือกวิถีชีวิตของตัวเอง” ทำให้ได้นะครับ

รักจากหมอคิม

22 กรกฎาคม 2562