No. 163 สร้างรั้วให้กับชีวิต

No. 163

สร้างรั้วให้กับชีวิต

Dr. Henry Cloud และ Dr. John Townsend ทั้งคู่เป็นนักจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษา และเป็นนักเขียนหนังสือขายดี “Boundaries” ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถกำหนดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิต และดันเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปจากชีวิต

ชีวิตเรายุ่งมาก เราไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง เราถูกปัจจัยภายนอกเข้ามาบงการชีวิต เราท้อแท้หมดพลัง และดูเหมือนว่าเรากำลังใช้ชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรม เราควบคุมชีวิตเราไม่ได้เลย ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

ที่เป็นเช่นนี้เพราะเราไม่เคยได้กำหนดขอบเขตชีวิตที่เราต้องการให้กับตัวเรา ถ้าเปรียบชีวิตเหมือนบ้าน เรามิได้สร้างรั้วล้อมกำหนดขอบเขตของบ้าน รั้วที่มีประตูคอยเปิดและปิดติดต่อกับภายนอก เลือกเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในบ้าน และเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากบ้าน

สิ่งที่เราต้องทำคือ “การสร้างรั้วชีวิต” กำหนดสิ่งที่สำคัญ สิ่งที่เราให้คุณค่าอย่างแท้จริง สิ่งที่เราต้องการจริงๆให้กับชีวิตเรา และดึงสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิต แล้วเราต้องกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งไม่ใช่ที่เข้ามานัวเนียกับชีวิตเราให้ออกไป

เรามีชีวิตเป็นแบบเฉพาะของตัวเอง เรามีพรสวรรค์ที่แตกต่างจากคนอื่น เราต้องรับผิดชอบและเป็นเจ้าของชีวิตตัวเราเอง เราต้องเลือกการกระทำ(กรรม) และยอมรับผลของการกระทำนั้น(วิบากกรรม)

อย่าพยายามไปบงการ วุ่นวาย หรือควบคุมชีวิตผู้อื่น รับผิดชอบดูแลชีวิตตัวเองให้ดีที่สุด แล้วพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเขาต้องการ

ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับชีวิตที่ใช่นะครับ

รักจากหมอคิม

29 สิงหาคม 2562