No. 165 รู้เท่าทันอารมณ์

No. 165

รู้เท่าทันอารมณ์

Susan David อาจารย์จิตวิทยา Harvard ผู้ก่อตั้งสถาบันโค้ชใน McLean Hospital นักพูด และนักเขียน ได้บอกถึงความสำคัญของความว่องไว หรือความเท่าทันในอารมณ์ ซึ่งจะช่วยทำให้เรามีความสุข และมีชีวิตที่เติบโตก้าวไปข้างหน้า(Thriving)ได้ตามที่เราต้องการ

เราติดกับดัก ยึดติด หรือกดทับกับอารมณ์ความรู้สึกของเรา(Emotional rigidity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอารมณ์ลบ ชีวิตเราก็เลยต้องวนเวียนติด(Hooked)กับความทุกข์ซ้ำซาก

การฝึกให้เราว่องไวเท่าทันกับอารมณ์ความรู้สึกของเรา(Emotional agility) จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ซ้ำซากนี้ได้

1. ยอมรับทุกอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น(Showing up): อย่าปฏิเสธหรือกดทับอารมณ์ลบ ให้รักเมตตาทุกตัวตนที่อยู่ในตัวเรา(Self compassion)

2. แยกตัวเราออกจากอารมณ์ความรู้สึก(Stepping out): ตัวเราเป็นผู้ดูและเห็นอารมณ์นั้น ซึ่งต้องหมั่นเจริญสติ(Mindfulness) บ่อยๆ

3. ดำเนินชีวิตในแบบที่เราต้องการจริงๆ(Walking your why): ไม่ดำเนินชีวิตตามแบบผู้อื่น(social contagion)

4. เปลี่ยนเส้นทางชีวิตให้ไปข้างหน้า(Moving on): ฝึกฝน และฝึกฝืนที่จะทำในสิ่งที่ใช่ ที่เราต้องการจริงๆ ไม่ปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรม ซำ้ซาก จำเจ น่าเบื่อ ออกจากพื้นที่สบายเดิมๆ แล้วลองทำสิ่งใหม่ๆ ท้าทายตัวเอง ตื่นเต้น สนุก ไม่เครียด(เครียดอ่อนๆ)

หลักการเข้าใจไม่ยากครับเพื่อนๆ แต่การหมั่นฝึกฝน และฝึกฝืนนี่ซิครับยาก แต่ก็ไม่เกินความสามารถแน่นอนครับ

รักจากหมอคิม

10 กันยายน 2562