No.168 ผู้ส่งสารอันมั่งคั่ง

No. 168

ผู้ส่งสารอันมั่งคั่ง

Brendon Burchard โค้ชด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ นักเขียนหนังสือขายดี วิทยากร นักการตลาดออนไลน์ และเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งผู้เชี่ยวชาญ ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ทำให้เขาร่ำรวยจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดได้อย่างทันสมัย

อาชีพในยุคปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และที่สำคัญมากที่สุดในตอนนี้ก็คือ “โลกอินเตอร์เน็ต”

ผู้ประกอบการด้านความเชี่ยวชาญนั้น สร้างรายได้มากมายจากกิจกรรมดังต่อไปนี้

• การเขียน – หนังสือเล่ม, E-book, Blog

• การพูด – นักพูด, วิทยากร, หนังสือเสียง, Podcast, YouTube

• การจัดสัมมนา – นักจัดกิจกรรม, Workshop

• การเป็นผู้ฝึกสอน – สอนเดี่ยว, สอนกลุ่ม, สอนเป็นชั้นเรียน

• การเป็นผู้ให้คำปรึกษา – โค้ชส่วนตัว, โค้ชกลุ่ม, ทีมที่ปรึกษาองค์กร

• การเป็นนักการการตลาดออนไลน์ – จัดทำคอร์สออนไลน์

9 ขั้นตอนจากผู้เชี่ยวชาญ สู่ผู้ส่งสารอันมั่งคั่ง

1. เลือกความเชี่ยวชาญที่ชอบและถนัดที่สุดมาหนึ่งหัวข้อ

2. เลือกกลุ่มและประเภทผู้ฟัง

3. ค้นหาปัญหาของผู้ฟังให้เจอ

4. เล่าเรื่องราวการผ่านพ้นอุปสรรคสู่ความสำเร็จของเรา

5. สร้างสินค้าหรือโปรแกรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ฟัง

6. สร้างเว็บไซต์เป็นช่องทางติดต่อผู้ฟัง

7. รณรงค์ส่งเสริมการขาย

8. หาผู้ร่วมทำส่งเสริมการตลาด

9. ปรับปรุง พัฒนา และสร้างความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง

ศึกษาและหาแบบอย่างที่ดี ค่อยๆเรียนรู้ และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนๆก็จะพบกับความสำเร็จ และสามารถเป็น “ผู้ส่งสารอันมั่งคั่ง” ได้ในที่สุด

รักจากหมอคิม

13 ตุลาคม 2562