No.170 การสงบนิ่ง คือกุญแจของชีวิต

No.170

การสงบนิ่ง คือกุญแจของชีวิต

การสงบนิ่ง(Stillness) หมายถึง การสงบของระบบประสาทการรับรู้ ร่างกาย ความคิด ลมหายใจ และที่สำคัญคือ การสงบของจิต

การสงบนิ่ง ช่วยให้เราสามารถใช้ความคิดได้ชัดเจน สร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงตัวกวนจากภายนอก เอาชนะสิ่งเร้าที่ผุดขึ้นภายในใจ และพบกับความสงบสุขที่แท้จริง

ศาสนาพุทธมีคำสอนเกี่ยวกับการสงบนิ่งมากมาย เช่น อุเบกขา(วางใจเป็นกลาง) อินทรียสังวร(สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)

มีหลายแนวทางที่ช่วยให้เราสงบนิ่งได้มากขึ้น

• ใช้ชีวิตให้ “ช้าลง”(Slow life) ตัดสิ่งที่ไร้สาระออกจากชีวิต

• ดื่มด่ำกับชีวิตที่เป็น “ปัจจุบัน”(Present) หลีกเลี่ยงตัวกวนที่เข้ามาแทรก

• หมั่นสะท้อนตัวเองผ่าน “การเขียนบันทึก”(Journaling)

• หาเวลาพักผ่อนด้วย “การเข้าเงียบ”(Silence)

• ใช้ชีวิตอย่าง “พอเพียง”

• สัมผัสความงดงามและยิ่งใหญ่ของ “ธรรมชาติ”

• ดูแลสุขภาพกาย-ใจ ด้วย “การออกกำลังกาย” และ “งานอดิเรก”

• “นอนหลับ” อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ

ชีวิตที่สงบนิ่ง คือชีวิตที่ร่ำรวยและมีความสุขอย่างแท้จริง เพื่อนๆลองสัมผัสดูนะครับ

รักจากหมอคิม

28 ตุลาคม 2562