No.171 ไม่มีตัวเรา แล้วจะทุกข์ได้อย่างไร

No.171

ไม่มีตัวเรา แล้วจะทุกข์ได้อย่างไร

ที่มีตัวเรา เพราะว่ามีความคิด คิดว่าเป็นตัวเรา ซึ่งเป็นขบวนการทำงานของ “สมองซีกซ้าย” ที่ทำหน้าที่ในเรื่องภาษา ทั้งภาษาที่พูดออกไปและที่พูดกับตัวเอง รวมถึงการแปลผลความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความเป็นตัวเราที่เฉพาะ เกิดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเรา แล้วความทุกข์ก็ตามมา

แต่มนุษย์เรายังมี “สมองซีกขวา” ที่ทำหน้าที่ในเรื่องมิติสัมพันธ์ ช่วยให้เราหลุดออกจากขอบเขตจำกัดในการเป็นตัวเรา เป็นความรู้สึกของการดำรงอยู่ณขณะนั้น ที่ไร้ขอบเขต ไร้รูปแบบ ไร้ตัวเรา เมื่อไม่มีตัวเรา ความทุกข์ก็ตามมาเกาะไม่ได้

เราสามารถพัฒนาให้สมองซีกขวาทำงานได้ดีขึ้น เพื่อถ่วงดุลกับสมองซีกซ้ายที่กำลังโดดเด่น ด้วยการเจริญสติ สัมปชัญญะ สมาธิ การฝึกการเคลื่อนๆไหวร่างกายอย่างมีสติด้วยการเดิน วิ่ง โยคะ ชี่กง รวมทั้งการแสดงออกถึงความรู้สึกขอบคุณ ความเมตตา-กรุณา

เพื่อนๆลองมาฝึกสมองซีกขวา เพื่อการไม่มีตัวเรากันดูนะครับ แล้วจะพบว่าความทุกข์ที่เคยมี จะค่อยๆลดน้อยลง และความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์จริงๆครับ

รักจากหมอคิม

4 พฤศจิกายน 2562