No. 172 ความกล้า ทำให้เห็นคุณค่าของชีวิต

No. 172

ความกล้า ทำให้เห็นคุณค่าของชีวิต

เพราะความกลัว เราจึงไม่เห็นคุณค่าของตัวเรา เราแคร์สายตาผู้อื่น จนเราไม่ได้ใช้ชีวิตเต็มที่ในแบบที่เป็นตัวเรา ไม่สามารถดึงศักยภาพมากมายที่ซ่อนเร้น เราเกิดมาแล้วก็ตายไปพร้อมกับความกลัว

การปลุกความกล้า ชนะความกลัว จะช่วยให้เราก้าวข้ามขอบที่ขวางกั้น ค้นพบและใช้ชีวิตที่น่าอัศจรรย์ ในแบบที่เราภาคภูมิใจ

ความกลัวทำให้ไม่กล้าตัดสินใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเครียดมากเสียยิ่งกว่า ความกล้าตัดสินใจลงมือทำให้รู้ไปเลย ถ้าผลไม่ดีก็จะได้รีบแก้ไข ถ้าแก้ไม่ได้ก็เป็นบทเรียน

เมื่อความคิดลบเกิดขึ้น ความกลัวจะตามมา ให้คิดบวกสวนกลับไป แล้วความกลัวจะลดลง

ชัดเจนและยอมรับทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติของตัวเอง ยอมรับจุดเปราะบางของตัวเอง ไม่ปกปิด ไม่เสแสร้ง ไม่หลีกหนี ไม่เลียนแบบ ผู้คนจะยอมรับ ความกล้าจะเพิ่มขึ้น

กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ ด้วยใจเปิดกว้าง สุภาพ อ่อนน้อม ไม่ก้าวร้าว ไม่ตัดสินผู้อื่น

อย่ากลัวที่จะร้องขอความช่วยเหลือ เพราะนั่นแสดงถึงความกล้าที่กำลังเกิดขึ้น

ความกลัวจะหายไป เมื่อความกล้าเกิดขึ้น เปรียบเสมือนความมืดจะหายไป เมื่อแสงสว่างสาดส่องมา

เพื่อนๆครับ เรามาฉายแสงแห่งความกล้า นำพาชีวิตเราให้พ้นจากความมืดกลัวกันนะครับ

รักจากหมอคิม

11 พฤศจิกายน 2562