No.174 ในช่วงสุดท้ายของชีวิต

No. 174

ในช่วงสุดท้ายของชีวิต

คุณหมอ Kathryn Mannix บอกเล่าประสบการณ์ที่ได้ดูแลประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้ายมากว่า 30 ปี ผมสรุปที่น่าสนใจมาให้ครับ

• การตายโดยธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรูปแบบที่คล้ายๆกัน คือ ผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยระยะท้ายจะเริ่มอ่อนกำลังลง ซึ่งจะเริ่มจากระดับปี แล้วค่อยเร็วขึ้นเป็นเดือน สัปดาห์ และวัน แสดงออกได้ด้วยการนอนมากขึ้น จนถึงขั้นไม่มีเรี่ยวแรงลุกจากเตียง แล้วก็ค่อยๆจากไปอย่างสงบ

• การตายโดยธรรมชาตินั้น ไม่ได้เจ็บปวดทรมานหรือน่ากลัวอย่างที่คิด มีเวลาให้เตรียมตัวทั้งผู้ที่กำลังจะตายและคนรักรอบตัว

• การดูแลจะเป็นแบบช่วยผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะที่สุขสบายกาย และใจ โดยทีมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ซึ่งจะออกแบบแผนการดูแลที่เหมาะสมเฉพาะราย

• CBT(Cognitive Behavioral Therapy) เป็นการบำบัดที่ช่วยให้ผู้ป่วยเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ความเชื่อ ไปในทางที่ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึก และอารมณ์ที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้นตามไปด้วย

• การเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยในความจริงถึงระยะสุดท้าย และ การตายของผู้ป่วย จะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ถูก และตรง ตลอดจนการเปิดเผยความในใจ สิ่งที่กังวล ความรู้สึกผิด สิ่งที่อยากทำ การขอและให้ความช่วยเหลือ เพื่อการใช้ชีวิตที่เหลืออย่างคุ้มค่า และมีความหมาย

เพื่อนๆครับ ความตายเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่สิ่งลึกลับ การรู้ เข้าใจ และเตรียมตัวตายอย่างดี มีสติ จะช่วยให้เรายอมรับ ยินดี และเข้าสู่ความตายได้อย่างสงบ และมีความสุข

รักจากหมอคิม

25 พฤศจิกายน 2562