No.175 การเตรียมตัวตาย

No. 175

การเตรียมตัวตาย

Andrew Holecek หมอฟันที่สนใจและฝึกปฏิบัติธรรมในแนวทางพุทธวัชรญาณ(ทิเบต) ได้นำเสนอวิธีการเตรียมตัวตายได้ดีมากๆ เนื่องจากเนื้อหามีมาก ผมจึงต้องขอนำเสนอแบบ Mindmap นะครับ

เพื่อนๆครับ การใช้ชีวิตให้ดี ไม่ประมาท รวมทั้งศึกษาและฝึกซ้อมการตายก่อนตายจริง จะช่วยให้เราไม่กลัวความตาย และเมื่อความตายมาเยือนเราจริงๆ เราก็จะได้ใช้วิชาเหล่านี้นำส่งให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่อไปได้ครับ

รักจากหมอคิม

2 ธันวาคม 2562