No.177 แก่ให้ช้าลง

No. 177

แก่ให้ช้าลง

Dr. David Sinclair นักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังเรื่อง “ขบวนการ และการชะลอความแก่” แห่ง Harvard และ U.of USW Australia กล่าวว่า “ความแก่ของมนุษย์สามารถหยุดหรือชะลอได้ ด้วยการถนอมรักษายีนที่อยู่ในเซลล์ให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะ ยีนอายุยืน-sirtuins” ซึ่งมีได้หลายวิธี

• อาหารจากพืช(plant based diet)

• อดอาหารให้หิว(intermittent fasting)

• ออกกำลังกายให้เหนื่อย(high-intensity interval training-HIIT)

• ให้ร่างกายได้อากาศที่ร้อนและเย็นบ้าง(expose to hot and cold temperatures)

• ได้รับยาหรือสารบางชนิด เช่น เมทฟอร์มิน(metformin)-ยาเบาหวาน, เรสเวอราทรอล(resveratrol)-ไวน์แดง, STACs

ความแก่ชราจัดว่าเป็นโรค ซึ่งเราสามารถรักษา ชะลอ หรือหยุดมันได้ครับ

รักจากหมอคิม

16 ธันวาคม 2562