No.180 เปลี่ยน “คำสาป” ให้เป็น “ของขวัญ” เมื่อชีวิตต้องอยู่ถึง 100 ปี

No.180

เปลี่ยน “คำสาป” ให้เป็น “ของขวัญ” เมื่อชีวิตต้องอยู่ถึง 100 ปี

จากหนังสือ “100 year life” ซึ่งเคยรีวิวไปใน No.137 แต่เนื่องจากชอบมาก จึงกลับมาอ่านและรีวิวเป็นอีกเวอร์ชั่นให้อ่านกันครับ

อายุยืน 100 เป็นได้ทั้ง “ของขวัญ” ที่มอบให้เราได้ใช้ชีวิตได้นานขึ้น และเป็นได้ทั้ง “คำสาป” ที่ทำให้เราต้องทนทุกข์กับชีวิตต่อไปอีกนานขึ้น จะเป็นแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวรับมือกับช่วงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยาวนาน

“ชีวิต 3 ช่วง” คือ เรียน-ทำงาน- เกษียณเร็ว(อายุ 55-60-65 ปี) จะต้องเปลี่ยนเป็น “ชีวิตหลายช่วง” คือ เรียน-ทำงาน-เรียน-ทำงาน-พัก-สำรวจ-ทำงาน- เรียน-ทำงาน-พัก-เรียน-ทำงาน……..เกษียณช้าลง(อาจถึงอายุ 80 ปี) ซึ่งลักษณะและรูปแบบงานจะเปลี่ยนแปลงไปตลอด

การสะสม “สินทรัพย์” มีความจำเป็นมาก และจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันได้แก่

1. สินทรัพย์ที่จับต้องได้ เช่น เงิน-ทอง

2. สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ แบ่งออกเป็น

2.1 สินทรัพย์ที่นำไปสร้างมูลค่า – ความรู้ ทักษะความชำนาญ ทั้งวิชาชีพ วิชาคน เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนชื่อเสียง และการยอมรับ

2.2 สินทรัพย์ที่สร้างพลังชีวิต – สุขภาพกาย-ใจ ความแข็งแรง ความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี

2.3 สินทรัพย์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิต – การรู้จักตัวเอง การเปิดตัวสู่โลกภายนอก หาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ หาเพื่อนเครือข่ายใหม่ๆ การรู้จักและสร้างเป้าหมาย-เส้นทางชีวิตที่เป็นตัวเอง

เพื่อนๆครับ อายุถึง 100 ปี มีโอกาสเป็นไปได้มาก รีบเตรียมตัวเพื่อรับของขวัญ ไม่งั้นคำสาปมาแน่ครับ

รักจากหมอคิม

6 มกราคม 2563