No.181 ปรับเปลี่ยนนิสัย เพื่อชีวิตใหม่ที่ต้องการ

No. 181

ปรับเปลี่ยนนิสัย เพื่อชีวิตใหม่ที่ต้องการ

Sean D. Young ศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และ ผู้อำนวยการ Center of Digital Behavior จาก UCLA ได้นำเสนองานวิจัยที่แสดงถึงการปรับเปลี่ยนนิสัย เพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่เราต้องการ

1. จาก ความฝัน ปรับมาเป็น เป้าหมายระยะยาว – สั้น ปรับมาเป็น ขั้นปฏิบัติเล็กๆ ที่ทำได้ง่ายทุกวัน

2. พาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีความฝันเหมือนกัน เพื่อรับพลังสนับสนุน

3. หาเหตุผลตอบตัวเองให้ได้ว่า ความฝันนี้มันสำคัญกับเรามากแค่ไหน เพื่อเป็นแรงจูงใจ

4. สร้างสิ่งแวดล้อมให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ตัดอุปสรรคที่รบกวนออกให้หมด

5. แสดงพฤติกรรมว่าเราเป็นสิ่งที่เราต้องการนั้น แล้วสมองจะตอบสนองให้เราเอง

6. ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้เสร็จในแต่ละ ขั้น เป้าหมาย และความฝันที่ตั้งเอาไว้

7. ไม่พยายามอดกลั้นข่มทับนิสัยไม่ดี แต่ให้สร้างนิสัยที่ดีทดแทนลงไป

ขออวยพรให้เพื่อนๆสามารถสร้างนิสัยที่ดี เพื่อชีวิตใหม่ที่ต้องการในปีใหม่นี้นะครับ

รักจากหมอคิม

13 มกราคม 2563