No.183 มันคือ…จุดจบของค่าเฉลี่ย

No. 183

มันคือ…จุดจบของค่าเฉลี่ย

Todd Rose ป.เอก Human Development ตำแหน่ง Director of the Mind, Brain and Education Program; Harvard Graduate School กล่าวว่า

“ค่าเฉลี่ยที่เกี่ยวกับคนนั้น มันใช้ไม่ได้เเล้ว”

เพราะมนุษย์เรานั้นมีความเป็น “ปัจเจก”(individuality) สูง หรือกล่าวได้ว่า ทุกคนมีความแตกต่างกันมากจน ค่าเฉลี่ยที่เกี่ยวกับคนนั้นไม่มีความหมายอะไรเลย รวมทั้งพฤติกรรมของคนๆนั้น ก็มักจะไหลไปตามบริบทณขณะนั้น

ดังนั้นระบบการศึกษา ระบบการทำงาน จะต้องออกแบบการรับ มอบงาน พัฒนา และประเมินให้เหมาะสมกับแต่ละคน และดึงศักยภาพคนๆนั้นออกมาให้มากที่สุด ไม่ใช้ค่าเฉลี่ยเหมาโหล เพราะนอกจากจะไม่เกิดประสิทธิผลแล้ว ยังด้อยประสิทธิภาพอีกด้วย

เพื่อนๆครับ ถ้าอยากดังต้อง “แตกต่าง และโดดเด่น” จะทำแบบแห่ตามค่าเฉลี่ย คงไม่ได้แล้วครับ

รักจากหมอคิม

27 มกราคม 2563