No.186 ชีวิตมหัศจรรย์วัยเกษียณ

No. 186

ชีวิตมหัศจรรย์วัยเกษียณ

วัยเกษียณมิใช่หยุดทำงาน อยู่บ้าน เที่ยว แต่เป็นช่วงเวลาชีวิตที่น่ามหัศจรรย์ที่สุด เพราะถึงเวลาแล้วที่เราจะปรับแต่งชีวิตตามที่เราต้องการ ปลดพันธนาการ ค้นหาสิ่งใหม่ ใส่ใจตัวเองให้มาก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชีวิต

1. ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา: เกิดอะไรขึ้น ส่วนไหนหายไป ส่วนไหนมากเกิน

2. กำหนดบทบาท และวางเป้าหมายชีวิตในช่วงนี้(60-90ปี): หลายหมวก หลายบทบาท ต้องการทำอะไร ระดับไหน

3. กำหนดมาเป็นตารางเวลา เพื่อการเรียนรู้ และทำกิจกรรมตามที่ต้องการ: กล้าๆ ออกจากพื้นที่สบายเดิมๆ ท้าทายตัวเอง พบกับโลกใหม่ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ เพียงแค่สวยงาม

4. ใส่ใจดูแลสุขภาพกาย-ใจ: อาหารสุขภาพ ออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม พักผ่อนเพียงพอ อารมณ์ดี

5. หางานที่รัก มีอิสระ ไม่กดดัน: งานที่สนุก มีความหมาย สร้างคุณค่า

6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเอง คนใกล้ชิด และสังคม: เข้าใจ ยอมรับ ไม่ทะเลาะ

7. พัฒนามิติด้านจิตวิญญาณ: ไม่สะสม เป็นผู้ให้ สร้างบุญกุศล(ทาน ศีล ภาวนา) พร้อมเตรียมตัวตาย

เพื่อนๆหลายคนก็กำลังเข้าสู่วัยเกษียณกันแล้ว เรามาเตรียมตัวเพื่อพบกับชีวิตอันน่ามหัศจรรย์กันนะครับ

รักจากหมอคิม

17 กุมภาพันธ์ 2563