No.187 หลักการสู่ความสำเร็จ

No. 187

หลักการสู่ความสำเร็จ

หนังสือน่าอ่านอีกเล่มของ Ray Dalio ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จระดับท๊อปของอเมริกา นักเขียนหนังสือขายดี Principles

ชีวิตของเรานั้นมีค่ายิ่งนัก เราจึงต้องตัดสินใจกำหนดเส้นทางเดินชีวิต แล้วก็กล้าๆทำตามนั้น

ชีวิตเหมือนการผจญภัย ที่เราต้องเปิดใจ ยอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้า ก้าวข้ามขอบมุ่งมั่นสู่ความฝันท้าทายกับความเสี่ยง เรียนรู้จากความผิดพลาด อย่างไม่ลดละเลิก

หลัก 5 ข้อสู่ความสำเร็จของชีวิต

1. สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับชีวิต(Goals):

2. เผชิญหน้ากับปัญหาที่มาขวางกั้น(Problems):

3. วิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของปัญหานั้น(Diagnosis):

4. วางแผนเพื่อกำจัดปัญหานั้น(Design):

5. ลงมือทำตามแผนนั้นจนสำเร็จ(Do it):

เราต้องระวังอุปสรรคที่มาจากตัวเราเอง 2 ประการ คือ

อัตตา ยึดมั่น ทนงตน(Ego barrier):

ความไม่สามารถมองได้รอบด้าน(Blind spot barrier):

เราจึงควรยอมรับจุดอ่อน ความไม่สมบูรณ์ และข้อผิดพลาดต่างๆของตัวเรา มองหาผู้ร่วมงานเก่งๆ มีความหลากหลาย เชื่อถือได้ เปิดใจ รับฟังความแตกต่าง มองในมุมของเขา ให้ความร่วมมือ รวมทั้งขอความช่วยเหลือ

เพื่อนๆครับ ความสำเร็จแท้จริงแล้วมิได้อยู่ที่ปลายทาง แต่อยู่ระหว่างทางของการต่อสู้ร่วมกันกับคนที่เรารัก ซึ่งช่วยให้เราได้พัฒนาและเติบโตขึ้น รวมทั้งสร้างความผูกพันธ์ที่มีความหมายให้กับชีวิตเรา และนี่คือ “รางวัลชีวิต” ที่แท้จริงครับ

รักจากหมอคิม

24 กุมภาพันธ์ 2563

ป.ล. ขอบคุณ อาจาย์ธงชัย โรจน์กังสดาล สำหรับของขวัญปีใหม่เล่มนี้ครับ