No.189 ซกเชน วิถีแห่งการรู้แจ้ง

No. 189

ซกเชน วิถีแห่งการรู้แจ้ง

เชอเกียม นัมไค นอร์บุ พระลามะทิเบต เกิดปี ค.ศ. 1938 ได้รับการฝึกฝนตามประเพณีของลามะกลับชาติมาเกิดโดยสมบูรณ์ ปัจจุบันเป็นนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทิเบต เป็นหนึ่งในคุรุซกเชนระดับสูงที่ยังมีชีวิตอยู่ เดินทางสอนซกเชนไปทั่วโลก

ซกเชน คือ วิถีแห่งการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ เปิดดวงตาภายในเพื่อสังเกตตัวเอง เลิกมองหาแสงสว่างแห่งการตรัสรู้จากภายนอก แต่จุดไฟแห่งดวงประทีปภายใน เจริญสติ-สัมปชัญญะ ฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน รับรู้ ยอมรับ เข้าใจ ปล่อยวาง ไม่ตัดสิน ไม่ยึดติด เข้าถึงปัญญาญาณแห่งความว่างทุกปรากฏการณ์ ไม่ต้องพยายาม ผ่อนคลาย ตื่นรู้และตื่นตัวอยู่ทุกขณะ

รักจากหมอคิม

9 มีนาคม 2563