No.190 หนทางสู่ความหมายของการมีชีวิต

No. 190

หนทางสู่ความหมายของการมีชีวิต

ไบรอัน ไวส์ จิตแพทย์ชาวอเมริกัน ประธานกิตติคุณแห่งจิตเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์เมาท์ไซไน ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในการบำบัดผู้ป่วยด้วยวิธี สะกดจิตย้อนอดีตระลึกชาติ(Pastlife regression therapy) การบำบัดจิตโดยใช้ธรรมะในการรักษา(Spiritual psychotherapy) และเป็นนักเขียนหนังสือขายดีติดระดับเบสเซลเลอร์

• ชีวิตที่มีความหมาย คือ ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความกรุณา ทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้าง

• การได้รู้รากความเป็นมาของชาติก่อนหน้า จะช่วยเยียวยาความสัมพันธ์ บาดแผล และความปวดร้าว ที่เราเก็บกดสั่งสมเอาไว้ และมาปรากฎในชาตินี้ได้

• ความสุขเกิดจากภายใน ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหรือต้องอาศัยคนอื่น เราจะอ่อนแอและเจ็บปวด ถ้าเอาความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย และความสุขของเรา ไปขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนอื่น อย่าเอาอำนาจของเราไปยกให้ใครเป็นอันขาด จงใช้ชีวิตอย่างมีอิสรภาพ

• ภาพที่ปรากฎอยู่ตรงหน้าเรา แท้จริงคือกระจกที่สะท้อนตัวเรา

• สร้างความสมดุล ประสานสอดคล้อง ระหว่างสมองกับหัวใจ หมั่นฟังเสียงภายใน(inner voice) และญาณทัศนะ(intuition)

• จงหาคุรุ พุทธะ ที่อยู่ในตัวเรา และจงเป็นคุรุ พุทธะ อย่างแท้จริง

• ฝึกฝนการเจริญสติ สัมปชัญญะ สมาธิ ฟังอย่างลึกซึ้งทั้งเสียงภายในและเสียงของคนที่อยู่ตรงหน้า เจริญพรหมวิหารธรรม(เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ค้นพบความสว่างสดใสของจิต พัฒนาโพธิ ก้าวสู่พุทธะ

เพื่อนๆครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คือ “หนทางสู่ความหมายของการมีชีวิต”

รักจากหมอคิม

6 เมษายน 2563