No.192 ฝึก 7 ข้อนี้ แล้วคุณจะมีความสุข และประสบความสำเร็จ

No. 192

ฝึก 7 ข้อนี้ แล้วคุณจะมีความสุข และประสบความสำเร็จ

Shawn Achor นักเขียน นักพูด ที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำในเรื่อง “จิตวิทยาเชิงบวก” ได้นำเสนอกลยุทธ์ 7 ข้อ ที่สรุปจากงานวิจัยของ Havard ซึ่งถ้าได้นำไปฝึกฝนปฏิบัติให้ได้จริงแล้ว จะนำพามาซึ่งความสุข ความสำเร็จ ทั้งกับตัวเราเอง และสังคมรอบตัวเรา

1. กลยุทธ์สุขไว้ก่อน:

– เมื่อเรามีความสุข สมองเราจะทำงานได้ดีขึ้น

– ความสุข หมายถึง ความพึงพอใจ + ความหมาย + เป้าหมาย

– ความสุข สร้างได้ เช่น ทำสมาธิ มีความหวัง ให้ความรักกรุณา สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ออกกำลังกาย จ่ายเงินเพื่อซื้อประสบการณ์ จ่ายเงินช่วยผู้อื่น ดึงลักษณะเด่นของตัวเองมาใช้

2. สร้างกรอบความคิดบวกให้สมอง:

– เราคิด เราเชื่ออย่าไร สมองก็จะจัดให้เราอย่านั้น

– พัฒนากรอบความคิดแบบพัฒนาได้ (growth mindset)

– ออกแบบพัฒนางาน ฝึกฝนจนชำนาญ สร้างความหมายและมองเห็นคุณค่าในงาน จนเกิดความรักในงานที่ทำ

3. สร้างประสบการณ์บวกให้สมอง:

– ฝึกสมองให้มองหาสิ่งดีๆ เพื่อเพิ่มโอกาส และประสบการณ์ดีให้ชีวิต

– ใช้เวลาวันละ 5 นาที เขียน “สิ่งดีๆ 3 อย่าง” ที่เกิดขึ้นใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

– เขียนบันทึกเกี่ยวกับประสบการณ์ดีๆครั้งละ 20 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

4. ล้มเพื่อก้าวไปข้างหน้า:

– กระตือรือร้น เรียนรู้ พัฒนา และเติบโตจากเรื่องเลวร้าย อุปสรรค และความล้มเหลว

– ปัญหาไม่ใช่ปัญหา แต่การรับมือกับปัญา คือ ปัญหาตัวจริง

– ความกลัวผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น มักเลวร้ายกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเสมอ

5. จงอยู่ในวงกลมที่เราควบคุมได้:

– จดจ่อกับสิ่งที่เราควบคุมและจัดการได้เท่านั้น

– เริ่มจากเป้าเล็กก่อน แล้วค่อยขยายไปสู่เป้าที่ใหญ่ขึ้น

– สร้างพลังเเห่งการจดจ่อด้วยการฝึกสติ สัมปชัญญะ และสมาธิ

6. สร้างความง่ายให้สมองด้วย “นิสัยเล็ก”

– เพิ่มความง่ายในสิ่งที่ต้องการทำ เพิ่มความยากในสิ่งที่ต้องการเลิก

– ทำสม่ำเสมอจนเคยชิน กลายเป็นนิสัย สมองจะทำงานได้ง่ายขึ้น

– เริ่มที่การสร้างนิสัยเล็กก่อน แล้วปล่อยให้ขยายใหญ่ขึ้นแบบธรรมชาติ ไม่เร่ง ไม่บีบคั้น

7. หาพลังสนับสนุนจากสังคมรอบตัว:

– เมื่อเกิดปัญหาอย่าสู้คนเดียว หารพลังจากภายนอกมาช่วย

– ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว นอกจากช่วยให้เรามีพลังที่ดีแล้ว ยังช่วยแนะนำและแก้ปัญหาให้เราได้ด้วย

– สร้างและสั่งสมความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวในทุกโอกาสที่ทำได้

เพื่อนๆครับ เมื่อเราสามารถมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ เราก็สามารถส่งพลังความสุขนี้ออกไปได้เป็นวงกว้าง ผลที่ตามมาก็คือ “ความสุขทั่วหน้า” และความสำเร็จ ก็จะเป็นผลพลอยได้ตามมาอย่างไม่ต้องคาดหวังครับ

รักจากหมอคิม

20 เมษายน 2563