No.193: 1+1=3

No. 193

1+1=3

มีการพูดถึง New Normal Post Covid กันหนาหู ผมชวนเพื่อนๆลองใช้บทความนี้สร้าง New Normal กันครับ

Dave Trott นักโฆษณาที่มีผลงานโด่งดัง นักเขียนหนังสือขายดี ได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ ขอสกัด เรียบเรียง และเสริมแต่งมาให้เพื่อนๆอ่านกันครับ

• ความคิดสร้างสรรค์ มักเกิดจาก การเชื่อมโยง ผสมผสาน ที่สิ่งที่เรารู้มาทั้งหมด แล้วนำมาจัดองค์ประกอบเสียใหม่ และนำมาเสนอในรูปแบบที่โดนใจผู้ที่เป็นเป้าหมาย

• อย่ามัวแต่คิด อาย กลัว ให้ลงมือทำ เพื่อมิให้เสียใจภายหลัง

• ออกแบบงาน สร้างทางเลือก เพื่อให้บรรลุในสิ่งที่เราต้องการ (อย่าทู่ซี้ ทำแบบเดิมๆ)

• มันไม่มีเหตุผลตายตัว เราสามารถสร้างมัน(เหตุผล) ขึ้นมาใหม่ได้เสมอ

• ตั้งสติก่อน แล้วถามตัวเองว่า กำลัง(จะ)ทำอะไร ทำไม เพื่ออะไร

• นำเสนอความต้องการที่แม้ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ แล้วเขาจะร้อง…ว๊าววว!

• อย่ามัวพะวงแก้ไขกับจุดอ่อนของเรา แต่ให้ดึงจุดแข็งมาใช้ให้เต็มที่จะดีกว่า

• คิดอย่างไร ก็จะได้อย่างนั้น ความเชื่อสร้างความจริงได้เสมอ

• จงผ่อนคลาย สนุก ไม่กดดัน เพราะความสุข สร้างความสำเร็จให้เราได้จริงๆ

• ถ้าต้องการให้สำเร็จ ก็จงจดจ่อมันเพียงเรื่องเดียว

• กล้าที่จะแตกต่าง และแสดงความโดดเด่นออกมาให้เขาเห็น ด้วยความมั่นใจ

• อย่าเพียงแค่บอกให้เขาคิด แต่จงให้เขามีประสบการณ์ จนเขารู้สึกได้เอง

• ในเลวมีดี ในดีมีเลว ความย้อนแย้ง คือศิลปะที่งดงาม คือความแปลกตาที่น่าประทับใจ

เพื่อนๆครับ โลกกำลังพาเราเดิน แต่เราต้องหยุดเดินบ้าง เพื่อดูว่าเรากำลังเดินไปทางไหน เพื่ออะไร ทำไม แล้วการใช้ชีวิตเราจะได้ไม่สูญเปล่าไงครับ

รักจากหมอคิม

27 เมษายน 2563