No. 199 ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง

No. 199

ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง

การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก การได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านั้นมีความสำคัญยิ่ง อลิซาเบธ และ เดวิด 2 จิตแพทย์ที่ทำงานกับผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต ได้บอกเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรีของการเกิดมาเป็นมนุษย์

• ยอมรับ และเป็นตัวเองอย่างแท้จริง

• ให้ความรัก โดยไม่มีเงื่อนไข

• อย่าจมปลักกับการสูญเสีย แล้วมันก็ผ่านไป เวลาจะช่วยเยียวยาเอง

• มอบพลังอำนาจในการใช้ชีวิตให้กับตัวเอง

• ไม่กล่าวตำหนิตัวเอง ไม่ตัดสินกล่าวโทษผู้อื่น จงเมตตา และให้อภัย

• ความกลัวไม่ใช่ความจริง ถ้าผ่านความจริงแล้วจะไม่กลัว

• ความโกรธเป็นเพียงความรู้สึก ตระหนักรู้ และแสดงออกอย่างเหมาะสม

• ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยการเล่นสนุกๆกับชีวิต

• ใช้ชีวิตที่เนิบช้า อดทน รอคอย ละเมียดกับชีวิต

• อย่าแข็งขืนกับชะตาชีวิต วิบากกรรม พระเจ้า จงสร้างเหตุที่ดี แล้วยอมรับผลของมัน

• หยุดเปรียบเทียบ ไม่คาดหวัง แล้วใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมกับปัจจุบัน

เพื่อนๆครับ จงใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างคุ้มค่าและเต็มเปี่ยม เพราะเราจะไม่สามารถมีชีวิตเช่นนี้ได้อีกครั้ง

รักจากหมอคิม

8 มิถุนายน 2563