No.201 บริหารตัวเองให้ดีที่สุด

No. 201

บริหารตัวเองให้ดีที่สุด

มนุษย์บนโลกเรานี้ประมาณได้ว่า 7พันล้านคน ซึ่งก็จะมีคนอยู่ 7พันล้านแบบที่ไม่เหมือนกัน Mike Bayer ไลฟ์โค้ช ได้บอกเล่าในหนังสือ Best Self ว่าเราสามารถบริหารความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเรา และเป็นตัวเราเองได้ในแบบที่ดีที่สุด

• ในตัวเราจะมี 2 บุคลิกใหญ่ๆ คือ ตัวเก่ง(a positive best self) และตัวเกเร(a negative anti-self)

• เขียนคุณลักษณะต่างๆของแต่ละบุคลิกนั้นออกมาให้มากที่สุด แล้วนำมารวมวาดเป็นรูปซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ตัวแทนบุคลิกนั้น

• นำภาพทั้ง 2 บุคลิกนั้นไปแขวนหรือเก็บไว้ดูเพื่อเตือนตัวเอง ตัวที่เราอยากเป็น ตัวที่เราต้องควบคุมดูแล

• ถามและค้นหาให้ได้ว่า อะไรคืออุปสรรคที่ขวางกั้นตัวเก่ง และถูกตัวเกเรรุกราน เขียนออกมา แล้วใจกล้าๆจัดการกับมัน

• หมั่นคบหากัลยาณมิตร ซึ่งจะช่วยให้คำแนะนำ และให้พลังใจแก่เรา

• ดูแลสุขภาพและบริหารความเครียด เช่น การเจริญสติ สมาธิ การออกกำลังกาย การนอนที่ดีเพียงพอ รวมทั้งการได้ทำในสิ่งที่รัก

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนใกล้ชิด รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับคนหลากหลาย

เพื่อนๆครับ เราสามารถเป็นตัวเราเองในแบบที่ดีที่สุดได้ เพียงแค่เราต้องรู้จัก เข้าใจ และยอมรับตัวตนเราเองทั้งด้านเก่ง และด้านเกเร ต่อจากนั้นคือการบริหารเพื่อดึงให้ตัวเก่งทำงาน และไม่ให้ตัวเกเรมันคอยรังควานเรา ก็เท่านั้นเองครับ

รักจากหมอคิม

22 มิถุนายน 2563