No. 206 ฝันร้ายในร่างกาย

No. 206

ฝันร้ายในร่างกาย

นพ. เบสเซล แวน เดอ คอล์ค ศาสตรจารย์ภาควิชาจิตเวช โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยบอสตัน เล่าเรื่องราวคนไข้ที่มีบาดแผลทางใจในอดีต และส่งผลร้ายมาจนถึงปัจจุบันทั้ง ร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม พร้อมทั้งวิถีทางในการบำบัดรักษาแบบไม่ใช้ยา ซึ่งได้ผลดีต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก จนบางรายสามารถกลับมาสู่ภาวะปกติได้

ความเครียดอย่างรุนแรง เรื้อรัง ก่อให้เกิดผลร้ายต่อชีวิต การช่วยเหลือนอกเหนือจากการใช้ยาทางจิตเวชก็คือ การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่างกาย จิตใจ ซึ่งก็คือตัวตนของเราขึ้นมาใหม่ รู้สึกได้อย่างอิสระ สบาย ไม่ถูกครอบงำ เดือดดาล อับอาย หรือหมดสติ ซึ่งวิธีการมีได้หลายวิธี ได้แก่ การฝึกการเจริญสติ การทำสมาธิ การทำจิตบำบัด(CBT, Voice Dialogue, Satir…) การเขียนถึงตัวเอง การฝึกโยคะ(ปราณายามะ อาสนะ) ศิลปะบำบัด การเล่นดนตรี สัตว์เลี้ยงบำบัด การแสดงละคร การเต้นรำ การเล่นกีฬา และอื่นๆเช่น EMDR-eye movement desensitization and reprocessing, Neurofeedback…

ความเจ็บป่วยทางจิต(Mental illness)ปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายตามมาอย่างมาก การหมั่นสังเกตตัวเอง ทำความรู้จัก และเข้าใจตัวเอง ฟังเสียงเตือน(ความทุกข์)ทั้งที่มาจากภายในร่างกายของเรา และจากเสียงสะท้อนภายนอก อย่าพยายามหลบเลี่ยง หรือโกหกตัวเอง จงซื่อตรงต่อตัวเองในทุกแง่มุมของประสบการณ์ ถ้ายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ก็ร้องขอความช่วยเหลือจากนักบำบัดที่เป็นกัลยาณมิตร

รักจากหมอคิม

3 สิงหาคม 2563