No.208 ออกแบบงานให้เข้ากับชีวิต

No. 208

ออกแบบงานให้เข้ากับชีวิต

ถ้าเบื่อ เซ็ง อึดอัด ไม่สบายใจ อย่ารีบร้อนเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ ให้ลองออกแบบการทำงานใหม่ ในที่ทำงานเดิมดูก่อน

1. Reframe: เปลี่ยนกรอบความคิดมุมมองงานที่กำลังทำอยู่ ยอมรับความจริง หาเหตุผลที่เราต้องทำงานนี้ เชื่อมตัวเองกับงานที่ทำ ผู้ร่วมงาน หน่วยงาน องค์กร เรียนรู้ ฝึกฝน เก่งขยัน จนได้รับการยอมรับ และเราจะเริ่มรักในงานที่ทำ

2. Remodel: ปรับเปลี่ยนตบแต่งห้อง สิ่งแวดล้อม และสร้างบรรยากาศที่ทำงานใหม่ เปลี่ยนวิธีทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับจุดแข็งของเรา อันไหนไม่ถนัดเป็นจุดอ่อน ก็หาคนอื่นมาช่วย

3. Relocate: ขอย้ายไปอยู่ในหน่วยงานอื่นในองค์กร ที่เราชอบและพอมีความรู้ความสามารถ ที่จะทำงานนั้นได้

4. Reinvent: ถ้าอยากย้ายไปทำในสายงานอื่นที่ไม่มีความรู้ความสามารถ ให้ลงทุนศึกษาเรียนรู้ศาสตร์นั้นจนได้วุฒิ แล้วขอสมัครเข้าทำงานกับหน่วยงานนั้น

ถ้าทำมาทั้งหมดแล้ว ยังไม่หายเบื่อ หายเซ็ง ยังมีความทุกข์อยู่อีก ก็รีบมองหางานใหม่ได้เลยครับ

รักจากหมอคิม

1 กันยายน 2563