No. 216 การปฏิบัติธรรมของสมอง

No. 216

การปฏิบัติธรรมของสมอง

Rick Hanson นักจิตวิทยา ครูสอนสมาธิ นักเขียนหนังสือแนวธรรมะกับการทำงานของสมอง ที่มีผลงานมากมาย แต่เล่มที่โด่งดังคือ Buddha brain สำหรับเล่มนี้ผมขอนำเฉพาะตอนนี้ชอบมาเล่าให้ฟัง

หลักใหญ่ในการดำเนินชีวิต ที่จะช่วยให้ชีวิตเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงมี 3 ข้อ คือ

1. การยอมรับ-let be : เราต้องสังเกตและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราณขณะนั้นๆ อันได้แก่ ความรู้สึก(เวทนา) ความคิด(สังขาร) อย่างเป็นกลาง ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

2. การปล่อยไป-let go : เราต้องปล่อยสิ่งที่เกิดขึ้นมาในใจนั้น ให้มันผ่านออกไป ไม่ให้มายึดติดเล่นงานเรา เช่น ความเจ็บปวดทางใจ ความคิดลบ ความคิดฟุ้งซ่าน ว้าวุ่น โกรธ เกลียด พยาบาท ความอยาก เป็นต้น

3. การรับเข้า-let in : เราต้องรับสิ่งที่ดีเป็นบวกเข้ามาในตัวเรา ด้วยการฝึกปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา อันได้แก่ การเจริญสติ เพื่อรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนั้นๆ การเจริญสมาธิ เพื่อระงับความเจ็บปวด ฟุ้งซ่าน ว้าวุ่น ให้ออกไปจากใจเรา การเจริญเมตตากรุณา เพื่อความอ่อนโยนและใจที่เป็นสุข

เพื่อนๆครับ หลัก 3 ข้อจำง่ายๆ หมั่นเพียรฝึกฝน แล้วชีวิตจะมีความสุขอย่างแน่นอนครับ

รักจากหมอคิม

8 ตุลาคม 2563