No.220 ยอมรับทุกอย่างได้ในชีวิต

No.220

ยอมรับทุกอย่างได้ในชีวิต

Tara Brach นักจิตวิทยาทางคลินิก ที่สนใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา ได้แนะนำวิธีการเจริญภาวนาอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวัน

#เรามักกล่าวโทษ ตำหนิ และตัดสินตัวเอง เพราะเรารู้สึกว่ายังคลาดแคลน บกพร่อง ไม่ดีพอ ไม่เก่งพอ ทั้งหมดนี้เกิดจากการไม่ยอมรับตัวเอง อันเนื่องมาจากความคับแคบของจิตใจเรา

# เราสามารถปลดปล่อยจิตใจเราให้เป็นอิสระ เปิดกว้าง ยอมรับทุกตัวตน และทุกสถานะในตัวเรา ผ่านการฝึกฝนตัวเอง ด้วยการเฝ้าสังเกตร่างกาย และจิตใจของเราทุกขณะ ยอมรับด้วยการไม่ตัดสิน ไม่ต่อต้านทั้งความคิด และความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราณขณะนั้น ด้วยใจที่เปิดกว้าง เปี่ยมด้วยความเมตตา-กรุณา

# เทคนิคในการฝึกก็คือ เมื่อเจอเหตุการณ์วุ่นวายที่เราควบคุมไม่ได้ ขอให้เราหยุดนิ่งเฉยๆสัก 1 นาที เพื่อให้เรามีเวลารับรู้สิ่งที่ปรากฎเกิดขึ้นในใจเรานั่นก็คือ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความกลัว ความอยาก …. เปิดโอกาสให้เราได้เลือกพฤติกรรมที่จะตอบสนองในแบบที่เราควบคุม แล้วก็กระทำลงไป และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะไม่ปฏิเสธ เราจะยอมรับมันได้ทั้งหมด เราจะเป็นเพื่อนรักที่คอยให้กำลังใจ ความรัก เมตตา กรุณา กับตัวเราเอง

# อย่าพยายามบ่ายเบี่ยงเพื่อหนีอารมณ์ความรู้สึกลบนั้น ด้วยการหากิจกรรมการงานต่างๆ เพราะเหมือนเราปิดบาดแผลไว้เฉยๆ ละเลยที่จะดูแลรักษามัน จงเปิดแผลออกมาพิจารณา แล้วดูแลรักษาด้วยความรักทะนุถนอม

Recognize(negative experiences) — Accept(suffering) — Compassion(ourselves)

รักจากหมอคิม

14 พฤศจิกายน 2563

#โอบกอดทุกตัวตนในตัวเรา