No.222 ภาวนาในสายฝน

No.222

Rain meditation

หนังสือเล่มล่าสุด(2019)ของ Tara Branch “Radical Compassion” ได้ผสมผสานแนวทางการปฏิบัติธรรมสายพุทธ รวมกับจิตบำบัด ได้อย่างสมบูรณ์ลงตัว สามารถนำไปฝึกใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมเห็นผลได้โดยใช้ชื่อว่า RAIN meditation

Recognize: สังเกตบ่งบอกความรู้สึกแท้จริงที่เกิดขึ้นในใจ โดยเฉพาะความรู้สึกลบ

Allow: ปล่อย ยอมให้ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้น ไม่ตัดสิน ไม่ขับไล่ ไม่กดทับ ไม่พยายามเปลี่ยนแปลง ไม่เล่นด้วย รู้สึก สัมผัส ดูมันไปเฉยๆ หายใจเข้าออกอย่างสบายๆ

Investigate: สำรวจลึกลงไปว่า ความรู้สึกนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร เช่น จากความคิด ความเชื่อ มุมมอง ความคาดหวัง สำรวจลึกลงไปอีกว่า แท้จริงแล้วเราต้องการอะไร เราจะปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อให้ความรู้สึกนั้นดีขึ้น ถ้าติดขัดลองจินตนาการขอความเห็นจากตัวเราในอนาคต 20 ปี

Nurture: โอบกอด เอาใจใส่ ดูแลจิตใจตัวเอง ผ่อนคลายร่างกาย จิตใจ ส่งพลังความรักเมตตา กรุณาให้กับตัวเอง ด้วยคำพูด รอยยิ้ม สัมผัส การเขียนบันทึก ปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ มุมมองให้เป็นไปตามสิ่งที่ได้สำรวจ ถ้าความรู้สึกลบนั้นรุนแรง ให้พึ่งพลังที่สูงกว่าเรา เช่น บุคคลที่เราเคารพ ธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

เพื่อนๆฝึก RAIN meditation กันบ่อยๆ ความทุกข์ใจจะลดลง และพลังใจจะเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

รักจากหมอคิม

28 พฤศจิกายน 2563