No.223 เลิกทำตัวยุ่งได้แล้ว

No.223

เลิกทำตัวยุ่งได้แล้ว

Celeste Headlee นักจิตวิทยา นักเขียน นักจัดรายการวิทยุ นักพูด TED talk ได้ให้คำแนะนำให้เราเลิกทำตัวยุ่ง จัดสรรเวลาพัก และให้เวลากับชีวิตจริงๆของเราเองบ้าง

#ปัจจุบันเราเป็นโรคยุ่งทั้งวัน ดูเหมือนมีเรื่องมากมาย แต่ดูจริงๆแล้ว ไม่ค่อยได้เรื่องกับชีวิตเท่าไหร่นัก ชีวิตพังทั้งร่างกาย จิตใจ และความสัมพันธ์

#เราคิดไปเองว่า ถ้าเรามีงานยุ่งมากๆ เราจะมีประสิทธิภาพ มีคุณค่า นั่นเป็นเพราะเรามองเพียงแค่ขบวนการ และปริมาณงาน แต่มิได้มองไปที่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิต หรือแท้จริงแล้วชีวิตของเราต้องการอะไร

#เรากำลังบีบ เค้น เร่ง เฆี่ยนตีตัวเอง ยิ่งการศึกษาเศรษฐานะสังคมสูง ยิ่งเป็นหนัก อีกทั้ง Social media ก็ยังเร่งเข้าไปอีก เพราะเกิดการเห็นและเปรียบเทียบกันอย่างรวดเร็ว

#กลับมาที่ตัวเองได้แล้ว มีชีวิตที่เป็นตัวเองจริงๆ ไม่ต้องเป็นไปตามค่านิยม หรือเปรียบเทียบกับใคร

#ตรวจสอบดูเวลาที่ใช้ไป ตัดสิ่งที่ไม่ใช่ ดึงเวลากลับมาให้กับสิ่งที่เราต้องการจริงๆ เช่น การพักผ่อน พูดคุย สร้างความสัมพันธ์ ดูแลสุขภาพ ทำสิ่งที่ชอบและต้องการจริงๆ มองไปให้ไกลจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

เพื่อนๆครับ ถึงเวลาที่ต้องเลิกทำตัวให้ยุ่ง หยุดพัก แล้วกลับมาที่ “ทำน้อยแต่มีค่ามาก” ดีกว่าครับ

รักจากหมอคิม

12 ธันวาคม 2563