No.229 ดอกไม้บานสาย

ดอกไม้บานสาย

Rich Karlgaard นักข่าว เจ้าของนิตยสารชื่อดังระดับโลก Forbes magazine เขียนหนังสือชื่อ Late Bloomers ซึ่งกล่าวถึงความสำเร็จสามารถเกิดได้ทุกช่วงอายุ ไม่จำเป็นต้องรีบเร่งความสำเร็จตามแบบผู้อื่น

# การเร่งรีบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนั้น ก่อให้เกิดความเครียด เป็นผลเสียต่อสุขภาพกายและใจ ร้ายแรงถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตายตามมา

# การถูกบีบคั้นจากครอบครัว สังคมภายนอก การเปรียบเทียบ สิ่งเย้ายวนทางด้านวัตถุ ชื่อเสียง ทำให้ขาดซึ่งการค้นหาความเก่ง ศักยภาพ ความสามารถพิเศษ ที่ซ่อนอยู่ภายในตัว หรือแม้กระทั่งการค้นพบความสุขภายในตัวเอง

# ช่วงแรกเริ่มของการเป็นผู้ใหญ่ จะอยู่ในช่วงอายุ 18-30 ปี ซึ่งควรเป็นช่วงของการผจญภัย เปิดโลกทัศน์ ค้นหาตัวตน และแรงบันดาลใจ

# สมองของเราเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและประสบการณ์ ซึ่งสามารถใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น วัยรุ่นตอนปลายจะเก่งเรื่องการหาข้อมูล ช่วงอายุ20-25จะมีความจำระยะสั้นดี ช่วงอายุ40-50จะมีทักษะในความเข้าใจและบริหารคน ช่วงอายุปลาย60-ต้น70จะมีความรู้ที่ผ่านการตกผลึกมาตลอดทั้งชีวิต

# ยิ่งเราลงทุนใส่ใจในเรื่องสุขภาพ การศึกษา และความสนใจในเรื่องต่างๆ สมองของเราก็สามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ แต่เมื่อเราพบว่างานที่เราทำอยู่นั้นมีอุปสรรคขวางกั้นไม่ให้เราเดินพัฒนาต่อไปได้ เราก็จำเป็นต้องหาเส้นทางทำงานของเราใหม่ที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริง อยู่ท่ามกลางคนและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะ เกื้อกูล และส่งเสริม

เพื่อนๆครับ เราไม่จำเป็นต้องเร่งรีบตัวเรา หรือเคี่ยวเข็ญให้ลูกหลานต้องเร่งสำเร็จเร็วๆเหมือนคนอื่น เราและเขาสามารถเดินพัฒนาชีวิตได้ในจังหวะของตัวเอง ในแบบของตัวเอง และสามารถทำได้ตลอดชั่วชีวิต

รักจากหมอคิม

28 กุมภาพันธ์ 2564