No.232 เปลี่ยนจากทะเลาะมาเป็นเพื่อนกับตัวเอง

No.232

เปลี่ยนจากทะเลาะมาเป็นเพื่อนกับตัวเอง

Hal Stone ผู้เขียนเป็นนักจิตวิทยาบำบัดชาวอเมริกัน ผู้คิดค้นและก่อตั้ง Voice Dialogue ศาสตร์ด้านจิตบำบัด

# ในชีวิตเราทุกคนจะมีเสียงภายในที่วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองอยู่บ่อยๆ เรียกว่าเรากำลังสับสน หรือตัวเรากำลังทะเลาะกันเอง ที่เป็นเช่นนี้เพราะในตัวเรามีหลายตัวตนหลายบุคคลิกที่ซ่อนอยู่ อันเนื่องมาจากพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และการเลี้ยงดู

# ตัวตนที่ว่านี้มีทั้งที่เราชอบและให้เป็นตัวตนหลักของเรา และตัวตนที่เราไม่ชอบซึ่งเราก็จะกด ข่ม ทับ และปฏิเสธตัวตนเหล่านั้น ความทุกข์ใจจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่สามารถตระหนักรู้เสียงภายในที่กำลังวิพากษ์ตัวเอง ไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นเพียงอีกตัวตนหนึ่งที่อยู่ในเรา(แต่ไม่ใช่เรา) ซึ่งจะเป็นเหตุให้เราไม่สามารถดึงหรือให้โอกาสตัวตนอื่นๆของเราได้ออกมาแสดงบทบาทของตัวเอง ชีวิตของเราจึงขาดการเติบโตและพัฒนาอย่างเหมาะสม ไม่สามารถมีชีวิตที่เป็นตัวเองอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ได้

# การตระหนักและรู้เท่าทันในตัวตนหรือเสียงต่างๆที่อยู่ในตัวเรา(Aware ego) จะช่วยให้เราเข้าใจ ยอมรับ ให้เกียรติ และให้โอกาสทุกเสียง ทุกตัวตนได้ขึ้นเวทีชีวิตในการแสดงออกอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน เมื่อเป็นเช่นนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองก็จะเริ่มเบาลง และอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ช่วยให้เราได้ใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมได้อย่างเต็มที่

รักจากหมอคิม

29 มีนาคม 2564