No.236 ค้นหาความจริงในโลกของความฝัน

No.236

ค้นหาความจริงในโลกของความฝัน

Swami Sivananda Radha โยคินีชาวเยอรมัน เป็นศิษย์สำนักท่านสวามีศิวะนันทะ สนใจ เรียนรู้ และสอนเรื่องความฝันมาเป็นเวลาร่วม 40 ปี ปัจจุบันได้ก่อตั้ง Yasodhara Ashram ใน British Columbia ประเทศแคนาดา

# การเรียนรู้เรื่องความฝัน ด้วยการตระหนักรู้ความจริง ผ่านการฝึกปฏิบัติโยคะ(Dream Yoga) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานของจิตไร้สำนึก ส่งผลให้เราได้รับความรู้ และได้พบคุรุภายในตัวเรา เพื่อการค้นพบและปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ

# เมื่อเราเริ่มตระหนักรู้ความจริงในโลกของความฝัน การตระหนักรู้ความจริงในโลกจริงยามเมื่อเราตื่นก็จะเพิ่มมากขึ้น เพิ่มความเข้าใจ มั่นใจ และพลังสติปัญญาเพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องต่อไป

# หลักการของ Dream Yoga มีดังนี้

1. มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้เรื่องความฝันอย่างจริงจัง

2. จดบันทึกความฝันที่เกิดขึ้นทุกครั้ง ต้องจดทันทีไม่งั้นลืม ทั้งเนื้อหา และความรู้สึก

3. แปลความฝันทันที เกิดอะไรขึ้นในใจเรา ความหมาย แรงบันดาลใจ หรือความไม่รู้อะไรเลยก็ตาม

4. นำความฝันที่เคยบันทึกกลับมาอ่านอีกครั้ง แล้วนึกย้อนกลับไปว่าอะไรที่นำให้เกิดฝันนั้น

5. นำบันทึกความฝันเหล่านั้นมาวิเคราะห์ จัดรูปแบบ หมวดหมู่ key words หรือสัญญลักษณ์ แล้วลองให้ความหมายของสิ่งเหล่านั้น

6. สืบค้นหาว่าจิตไร้สำนึกกำลังสื่อสารอะไรจากความฝันให้เรารู้ โดยอาศัยการประมวลข้อมูลจากที่เคยวิเคราะห์ หาให้ได้ว่าอันไหนเป็นเสียงจากตัวเราเอง อันไหนเป็นเสียงนำทางจากคุรุภายในตัวเรา

7. วิเคราะห์เรื่องความฝันร่วมกันกับกลุ่มที่สนใจ

8. เมื่อสรุปได้เป็นสาส์นจากความฝันแล้ว ให้นำมาลองใช้กับชีวิตยามตื่นของเรา

9. หมั่นเจริญภาวนา สติ สัมปชัญญะ สมาธิ สร้างความรู้ตัวอยู่เสมอ ทั้งในยามตื่น เข้านอนก่อนหลับ จนกระทั่งหลับฝัน

10. ฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งจากโลกภายนอกในยามตื่น เพื่อสร้างการฟังอย่างเข้าใจจากโลกภายในยามหลับฝัน

11. เชื่อมั่นและร้องขอคุรุภายในตัวเรา ช่วยชี้นำทางชีวิตที่ถูกต้องให้เราผ่านความฝัน

12. เขียนบันทึกประจำวันถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา หมั่นตรวจสอบดูตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อนๆครับ พึงเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจภาพและสัญญลักษณ์ที่ปรากฏในความฝันนั้นไปเรื่อยๆ เชื่อมั่นและร้องขอคุรุภายในช่วยนำทางผ่านความฝัน ด้วยศรัทธาและความเพียรอย่างต่อเนื่อง เราก็จะค่อยๆเพิ่มเข้าใจสิ่งที่อยู่ในจิตไร้สำนึกมากขึ้น และได้พบกับคุรุที่อยู่ภายในตัวเราได้ในที่สุด

รักจากหมอคิม

20 มิถุนายน 2564