No. 240 ฝึกจิตให้รู้ตัว

No.240

ฝึกจิตให้รู้ตัว

Daniel J.Siegel จิตแพทย์แห่ง Harvard Medical School, UCLA สนใจเรื่องการฝึกจิตที่มีผลต่อสมอง ซึ่งจะช่วยให้เรานำไปฝึกใช้เพื่อปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้น

# ชีวิตเราประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะทำงานเชื่อมกันโดยมีสมองเป็นตัวกลางประสานงาน

# คนส่วนใหญ่มักดำเนินชีวิตไปในโหมดอัตโนมัติ(autopilot) ขาดการควบคุมตนเอง ชีวิตหลงทางโดยไม่รู้ตัว

# ดังนั้นเราจึงควรสร้างความรู้ตัว(awareness) เพื่อเป็นตัวช่วยควบคุมชีวิตเรา ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ตามที่เราต้องการ ผ่านการฝึกจิต(meditation)

# การฝึกจิตให้เกิดการรู้ตัว 3 รูปแบบคือ

1. การฝึกจิตจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(focused attention): เช่น จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออก

2. การฝึกจิตรับรู้ต่อสิ่งที่ปรากฏขึ้น(open awareness): สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะทั้งห้า เช่น เสียง แสง กลิ่น รส สัมผัส รับรู้เฉยๆโดยไม่ต้องตัดสินหรือคิดปรุงแต่งต่อ

3. การฝึกจิตตั้งใจกระทำสิ่งดี(kind intention): เช่น ความกรุณาให้ความช่วยเหลือ

# การฝึกจิตสร้างความรู้ตัว นอกจากจะช่วยทำให้เราดำเนินชีวิตได้ดีและถูกต้องแล้ว ยังมีผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสมอง โดยการสร้างภูมิต้านทานโรค การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด เชาว์ปัญญา ความจำ ความมั่นคงทางอารมณ์ ตลอดจนช่วยชะลอความแก่ชราได้อีกด้วย

ดีอย่างนี้แล้ว เพื่อนๆจะไม่หมั่นฝึกจิตให้รู้ตัวกันบ้างหรือครับ

รักจากหมอคิม

7 สิงหาคม 2564