No.242 เรามีความสุขได้อย่างไร

No.242

เรามีความสุขได้อย่างไร

Sonja Lyubomirsky ศาสตรจารย์จิตวิทยา แห่ง U.of California ได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับความสุขที่กระจ่างชัด เพื่อพวกเราจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของความสุข รวมทั้งเข้าหาความสุขได้ง่ายๆในแบบที่เราไม่คาดคิดมาก่อน

# ที่มาของความสุขแบ่งสัดส่วนออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1. 10% มาจากสถานการณ์ดีๆที่เกิดขึ้น เช่น ความร่ำรวย การแต่งงาน อาชีพการงาน การได้รางวัล การได้สิ่งของที่ต้องการ ฯลฯ ซึ่งความสุขในช่วงแรกจะสูง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความเคยชินจะทำให้ความสุขนั้นลดต่ำลง อีกทั้งกว่าจะได้มาก็ต้องลงทุนลงแรงสูง ซึ่งมักจะไม่คุ้ม

2. 50% มาจากยีนพันธุกรรม หมายถึง คนบางคนมีความสุขง่ายกว่าคนอื่นๆ คนบางคนก็มีความทุกข์ง่ายกว่าคนอื่น อันเนื่องมาจากยีนของตัวเอง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่แก้ไขอะไรไม่ได้

3. 40% มาจากความคิด และพฤติกรรมของคนๆนั้น ซึ่งในส่วนนี้แหละที่เราสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้ตัวเรามีความสุขได้ง่ายขึ้น

# สรุปก็คือ ถ้าเราอยากมีความสุขเพิ่มมากขึ้น เราต้องหันมาสนใจกับหนทางความสุข 40% อันหลังนี้ นั่นก็คือปรับวิธีคิดเป็นเชิงบวก หรือคิดปรุงแต่งให้น้อยลง รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันให้มากๆ รวมทั้งหากิจกรรมง่ายๆที่จะช่วยให้เรามีความสุข เช่น ออกกำลังกาย การฝึกกิจกรรมที่เจริญสติ เช่น โยคะ ชี่กง ทำงานศิลปะ เล่นดนตรี ร้อง

เพลง เขียนบันทึกสิ่งดีๆพร้อมขอบคุณ การพักผ่อนที่เหมาะสม การเรียนรู้สิ่งใหม่ การทำงานอดิเรกที่ชอบ การสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความเมตากรุณา และการเจริญภาวนา

# ข้อสำคัญของกิจกรรมที่เลือกคือ ให้เหมาะกับตัวเอง อย่าเยอะเกิน ทำทีละอย่างบ่อยๆจนเป็นนิสัย แล้วค่อยเพิ่มกิจกรรมอื่นเข้าไป

รักจากหมอคิม

20 สิงหาคม 2564