No.245 ความสุข…เป็นอย่างนี้

No.245

ความสุข…เป็นอย่างนี้

Sonja Lyubomirsky ศาสตรจารย์จิตวิทยา แห่ง U.of California ได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับความสุข ที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด ซึ่งเป็นผลให้เราเจอความสุขน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

1. ไม่มีสูตรสำเร็จในเรื่องความสุข: เรามักคิดว่าถ้าเจอสถานการณ์ดีๆเราจะมีความสุข และถ้าเจอสถานการณ์เลวร้ายเราจะมีความทุกข์ แต่เมื่อสถานการณ์ที่เราพบจริงไม่ดีดังคาดหวัง หรือสถานการณ์ที่เลวร้ายก็ไม่ร้ายอย่างที่คิด มันจึงส่งผลให้เมื่อเจอดีก็ไม่ได้สุข(ดั่งใจ) เมื่อเจอเลวก็ไม่ได้ทุกข์(ดั่งใจ) รวมทั้งการได้พบกับสถานการณ์เลวร้ายนั้น นอกจากช่วยให้เรามีทักษะในการแก้ปัญหากับมันแล้ว ยังอาจเป็นโอกาสให้เราได้พบหนทางใหม่ชีวิตใหม่ก็ได้

2. ความเคยชินมีผลให้ความสุขและความทุกข์ลดน้อยลง: เมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ดีในช่วงแรกความสุขจะพุ่งสูงขึ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะเคยชิน และความสุขจะลดลงสู่ระดับเดิม เช่นเดียวกับเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีในช่วงแรกความทุกข์จะพุ่งสูงขึ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะเคยชิน แล้วความทุกข์มันก็จะลดน้อยลง

3. ความสุขเกิดจากงานที่ทำไม่ใช่เปลี่ยนงาน: ถ้าไม่ใช่เพราะงานที่ทำมันเลวร้ายจริงๆ หรือมีงานที่ดีกว่าจริงๆที่เราอยากไปทำแล้วล่ะก็ อย่าลาออกจากงานเลย ให้มองหาความสนุกความแปลกใหม่ในงานเดิมที่ทำ และอย่าไปเปรียบเทียบกับงานของคนอื่น

4. เงินซื้อความสุขได้จนถึงระดับหนึ่ง: คนมีเงินน้อยเมื่อได้เงินมาจะมีความสุขมากขึ้นในการเพิ่มคุณภาพชีวิต แต่พอได้เงินมากจนถึงระดับที่เพียงพอแก่ชีวิต เงินที่เพิ่มมากขึ้นจะไม่ได้ทำให้ความสุขมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เว้นเสียแต่นำเงินนั้นไปช่วยผู้อื่นให้มีความสุข

5. แม้นในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ยังมองเห็นความสุขได้: เราสามารถเลือกที่จะมองหาประสบการณ์ที่ดีและมีความสุขท่ามกลางความยากลำบากนั้นได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน การฝึกทำสมาธิจะช่วยให้จิตใจเรามีพลังสามารถที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราเลือกและต้องการได้

6. การยอมรับและเรียนรู้เกี่ยวกับความพ่ายแพ้ ช่วยทำให้เราปรับตัว และมีความสุขในชีวิต: เรารู้สึกเสียใจกับประสบการณ์ไม่ดีของเราได้ แต่ขอให้ยอมรับ ไม่ยอมจำนน ศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปปรับปรุงชีวิตของเรา แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นได้เอง

เพื่อนๆครับ อ่านแล้วลองคิดตามกับชีวิตจริงของเรา มีอะไรบ้างที่เราสามารถนำไปปรับเข้ากับชีวิตของเราได้บ้างแล้วลองทำดูก็ จะพบว่าความสุขมีได้ไม่ยากเลย

รักจากหมอคิม

10 กันยายน 2564