No.253 โจนาทาน ลิฟวิงสตัน: นางนวล

No.253

โจนาทาน ลิฟวิงสตัน: นางนวล

ริชาร์ด บาก เขียนหนังสือเล่มนี้มานานกว่า 40 ปี เป็นหนังสือมตะ ที่ได้รับการแปลไปหลายภาษาทั่วโลก เนื้อหาดำเนินเรื่องโดยตัวเอกคือ นกนางนวลชื่อ โจนาทาน(จอน) ที่ยอมใช้ชีวิตที่โดดเดี่ยวและแปลกแยกจากฝูง เพื่อการเรียนรู้ ค้นหาศักยภาพ อิสระภาพ และความหมายของชีวิต มีประโยคเด็ด และเนื้อหาที่น่าจดจำมากมาย สกัดมาที่น่าสนใจ

# นางนวลตัวอื่นๆบินธรรมดาเพื่อหาเศษอาหาร แต่โจนาทานนั้นการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญไปกว่าการบิน เพราะมันรักที่จะบินเหนือสิ่งอื่นใด

# โจนาทานไม่กลัวที่จะเหลือแต่กระดูกและขน เพียงแค่อยากรู้ว่า เมื่ออยู่ในอากาศ มันจะทำอะไรได้บ้างเท่านั้น และอีกไม่นานโจนาทานก็ออกไปอยู่ในทะเลไกลโพ้นตัวเดียว มันหิว มีความสุข และเรียนรู้

#โจนาทานตื่นเต้นดีใจ และรำพึงกับตัวเองว่า “ช่างมีค่าเหลือเกินที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในตอนนี้ ชีวิตมีความหมายมากขึ้นกว่าการบินอย่างเซ็งๆ กลับไปกลับมาจากเรือหาปลา เราสลัดความโง่เขลาทิ้งเสียได้ เราค้นพบได้ว่า เราเป็นสัตว์วิเศษ ฉลาดและรอบรู้ เราเป็นอิสระได้ เราเรียนรู้ที่จะบินได้”

# โจนาทานค้นพบว่า ความเบื่อหน่าย ความกลัว ความโกรธ เป็นต้นเหตุที่ทำให้ชีวิตนกนางนวลสั้นลง ต่อเมื่อสิ่งเหล่านี้หายไปจากจิตใจ ชีวิตก็จะยืนยาวและสดใส

# การที่จะบินให้เร็วเท่าไร ไกลเท่าไร ไปที่ไหนก็ได้ จะต้องเริ่มด้วยความคิดที่ว่า “เราได้ไปถึงแล้ว”

# เคล็ดลับในการบินอยู่ที่ ต้องเลิกมองข้อจำกัดของตัวเอง และต้องรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเอง อยู่ได้ทุกๆแห่งในฉับพลัน ข้ามพ้นสถานที่และกาลเวลา

# ความคิดคือรูปร่างที่มองไม่เห็น ต่อเมื่อตัดโซ่ตรวนออกจากความคิดได้ เราก็ตัดโช่ตรวนนั้นออกจากร่างกายได้ด้วย

# ที่เขาเก่งมันไม่ใช่ความเป็นอัจฉริยะหรือพิเศษอันใด เป็นแต่เพียงเขาเริ่มที่จะเข้าใจว่า ที่จริงแล้วเขาเป็นอะไร และเริ่มที่จะฝึกฝนอันนั้นอย่างจริงจัง

# “ความเป็นปัจเจกบุคคล” นั้นสำคัญที่สุด เพราะมันมีพลังที่แฝงซ่อนอยู่ในความเป็นปัจเจกบุคคลนั้น และการนำพลังนี้มาใช้เพื่อการพิชิตสิ่งใดๆ ก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจาก “การบังคับควบคุมความคิดของเราเอง”

# จงค้นหาให้ได้ว่า เรารักจะทำอะไร แล้วก็ทำสุดความสามารถให้บรรลุผลสำเร็จ ปลดแอกจากเครื่องพันธนาการทั้งปวง

# “วิญญาณเสรี” ทำให้เราหลุดพ้นจากความจำเป็นที่น่าเบื่อ และ “ความเสียสละ” ทำให้ชีวิตอยู่ของเรามีคุณค่ามีความหมายมากขึ้น

# จงอย่ายอมให้ตัวเองถูกกักขังภายใต้ความเชื่ออันคร่ำครึ พิธีกรรม โชคลาง อคติ ความเกลียดชัง และความหวาดกลัว โดยเฉพาะความหวาดกลัวที่จะไม่ได้ถูกยอมรับเข้าพวก เราขอยอมที่จะอยู่แบบธรรมดาสามัญ เพื่อที่จะหาความเป็นเลิศแบบโจนาทาน

# โจนาทานเป็นตัวแทนของความฝันใฝ่อันเสรี ที่จะโบยบิน ที่จะเรียนรู้แสวงหา ที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองอย่างมีอิสรภาพ เพื่อชีวิตที่สดใส และงดงาม

เพื่อนๆครับ ชีวิตของเราจะมีความหมาย ก็ต่อเมื่อเรากล้าทดลองทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อค้นหาศักยภาพของตัวเอง เพราะเราเป็นสัตว์วิเศษ ฉลาด รอบรู้ เราเป็นอิสระได้ครับ

รักจากหมอคิม

17 พฤศจิกายน 2564

#โจนาทานนางนวล