No.256 ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนทิศ เมื่อชีวิตหมดไฟ

No.256

ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนทิศ เมื่อชีวิตหมดไฟ

ในชีวิตคนทำงานส่วนใหญ่ พอทำงานไปได้สักระยะอาจจะเริ่มรู้สึกหมดไฟ ตีบตัน ไปต่อไม่ได้ ไม่พอใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปดี ถึงแม้พอจะรู้บ้างว่าตัวเองชอบทำอะไร แต่ก็ไม่กล้าออกจากพื้นที่เดิม กลัวไปไม่รอด สร้างความลำบากให้กับตัวเองและครอบครัว

Jenny Blake นักวางกลยุทธ์ด้านอาชีพและธุรกิจ วิทยากร นักเขียนระดับอินเตอร์ ได้บอกแนวทางไว้ 4 ข้อเรียงตามลำดับ เพื่อเป็นกลยุทธ์ให้เราใช้ยามที่เราต้องการเปลี่ยนทิศทางในการทำงาน ยามเมื่อเราหมดไฟกับงานที่กำลังทำอยู่

ขั้นตอน 1 : ตั้งหลัก(Plant) หาให้ได้ว่าเรามีต้นทุนอะไร จุดแข็ง ทำได้ดี ประสบการณ์ ความสำเร็จ ฐานะการเงิน คุณค่าหรือเป้าหมายในชีวิต สิ่งที่อยากเป็น พร้อมกรอบเวลาที่จะไปให้ถึง(1-2 ปี)

ขั้นตอน 2 : ค้นหา (Scan) ใครคือคนที่จะช่วยเราได้ ปรึกษาได้ ทักษะอะไรที่ต้องเรียนรู้เพิ่ม โอกาสที่เราจะได้แสดงออกอยู่ที่ไหน เราจะเพิ่มมูลค่าหรือสร้างความเป็นที่รู้จักในแบบที่เราต้องการได้อย่างไร

ขั้นตอน 3 : นำร่อง (Pilot) เริ่มทำเล็กๆแบบทดลอง รับความเสี่ยงได้ เก็บข้อมูล ลองผิดถูก ดูผลลัพธ์ เรียนรู้ ปรับเปลี่ยนทิศทาง แนวทาง ความเป็นไปได้

ขั้นตอน 4 : ออกตัว (Launch) ถึงเวลาแล้วที่เราพร้อมกระโจนออกจากพื้นที่เดิม เปลี่ยนทิศเข้าสู่พื้นที่ใหม่งานใหม่อย่างเต็มตัว เฝ้าดูชีวิตใหม่ที่กำลังเปิดฉากใหม่ต่อไป

เพื่อนๆครับ ดูไปแล้วก็เหมือนแนวทางทำงานคุณภาพที่มีสูตร PDSA : Plan, Do, Study, Act หัวใจที่เหมือนอีกอย่างก็คือ ความกล้าในการลงมือทำเท่านั้นครับ ขอให้เพื่อนๆพบกับชีวิตใหม่ตามที่ฝันไว้นะครับ

รักจากหมอคิม

8 ธันวาคม 2564

#Pivot:ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนทิศเมื่อชีวิตหมดไฟ