No.257 ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่ 21

No.257

ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่ 21

โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก จนเราต้องปรับตัวเรียนรู้ทักษะใหม่ๆให้เท่าทัน ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ได้เล่าถึงประสบการณ์ทักษะการเรียนรู้ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

1. ทักษะการอ่าน:

# อ่านสิ่งที่ชอบที่ใช้ # หาเวลาสงบอ่าน # มีหนังสือทุกที่ # สลับอ่านแก้เบื่อ # อ่านบนมือถือ แท็บเล็ต # ฟังหนังสือเสียง # อ่านแล้วนำไปใช้ # คบเพื่อนนักอ่าน # อ่านแล้วเขียน พูด เล่า # ฝึกอ่านเร็ว

2. ทักษะการเขียน:

# เขียนเรื่องที่ชอบ ถนัด # เขียนวันละนิดทุกวัน # เริ่มด้วยโครงเรื่อง # หาแรงจูงใจเขียน # เขียนง่ายๆ # อ่านเยอะๆ # เข้ากลุ่มคนชอบเขียน # ไม่ลังเล เขียนเลย # กำหนดเวลาเขียน

3. ทักษะการเรียนรู้:

# เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ # เรียนเพื่อรู้และนำไปใช้ # เรียนแล้วถ่ายทอด จะยิ่งเรียนรู้ได้มากขึ้น # สร้างวินัยการเรียน โดยเฉพาะคอร์สออนไลน์ # ใช้ความผ่อนคลายเชื่อมโยงและตกผลึกความรู้ # หาสิ่งที่รักทำได้ดีแล้วเรียนให้เต็มที่

เพื่อนๆเห็นด้วยไหมครับว่า ทักษะทั้ง 3 อย่างที่กล่าวมานี้มีความสำคัญมากจริงๆ มาเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะถูก disrupt กันดีกว่านะครับ

รักจากหมอคิม

19 ธันวาคม 2564

#ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่21